Điện lực Mỹ Tho

14/7/2021 (7:30 - 12:30): Một phần tỉnh lộ 879 xã Đạo Thạnh, một phần khu vực Quảng trường

15/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần Lộ Kho Đạn thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho

16/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần Lộ Cầu Chẹt thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

18/7/2021 (7:30 - 14:00): Một phần đường Học Lạc, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Huỳnh Đức thuộc phường 3, 8, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

13/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước

14/7/2021 (7:30 - 15:30): Một phần ấp Kênh Ngang Trên, xã Tân Thành

Điện lực Cai Lậy

12/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

13/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã Long Trung, Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

14/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường 3, thị xã Cai lậy

15/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

12/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lập. Một phần xã Hưng Thạnh

13/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lập

Điện lực Chợ Gạo

13/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Cái Bè

14/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Phú An

Điện lực Tân Phú Đông

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông. Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

15/7/2021 (10:00 - 11:30): Trạm Cấp nước Tân Thới