Điện lực Mỹ Tho

19/7/2021

7:30 - 12:00

 Một phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

21/7/2021

7:30 - 12:00

 Lộ nhựa khu phố Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

22/7/2021

7:30 - 12:00

 Lộ Kênh Nổi, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

22/7/2021

13:30 - 16:00

 Một phần ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

23/7/2021

7:30 - 11:30

 Đường Nguyễn Ngọc Ba, khu phố 1, phường 6, TP Mỹ Tho

Điện lực Cai Lậy

20/7/2021

8:00 - 13:00

 Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

20/7/2021

13:30 - 17:00

 Một phần xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy

21/7/2021

8:00 - 11:30

 Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành

21/7/2021

8:00 - 15:00

 Một phần xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy

22/7/2021

8:00 - 16:00

 Một phần phường 3, thị xã Cai Lậy

23/7/2021

8:00 - 16:00

 Một phần xã Nhị Quý, Phú Quý, thị xã Cai Lậy. Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

24/7/2021

8:00 - 16:00

 Một phần xã Mỹ Phước Tây, Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy. Xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy