Điện lực Mỹ Tho

21/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

21/6/2021 (13:30 - 15:30): Một phần Quốc lộ 50, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

21/6/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

22/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Long Hưng, một phần ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

22/6/2021 (7:30 - 12:00): Một đường Trần Thị Thơm, phường 9, TP Mỹ Tho

23/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần Tỉnh lộ 870B xã Trung An, TP Mỹ Tho

23/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho

23/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Đoàn Giỏi, xã Trung An, TP Mỹ Tho

24/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, xã Trung An, TP Mỹ Tho

24/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần Tỉnh lộ 870B xã Trung An, TP Mỹ Tho

25/6/2021 (7:30 - 13:30): Một phần đường Trần Ngọc Giải, Phan Lương Trực, phường 6, TP Mỹ Tho

25/6/2021 (7:30 - 13:30): Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho

25/6/2021 (13:30 - 15:30): Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 4, 5, TP Mỹ Tho

27/6/2021 (7:30 - 9:30): Một phần đường Học Lạc, phường 3, TP Mỹ Tho

27/6/2021 (9:30 - 11:30): Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

22/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị; ấp Kinh Trên, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

24/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Giá Trên, Giá Dưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

21/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần phường 5, xã Long Hòa

22/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần xã Long Hòa

22/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Long Hưng

23/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Hòa

24/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Tân Trung

25/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Bình Đông

26/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần xã Tân Trung

Điện lực Gò Công Tây

21/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP 4 TT Vĩnh Bình

21/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Khương Ninh, toàn phần ấp Thới Hòa, Ninh Quới, Phú Trung, Long Thới, xã Long Bình. Toàn phần ấp Thới An A, Vĩnh Quới, Thới An B, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú, xã Long Bình. Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh. Một phần KP 5, KP 6 TT Vĩnh Bình. Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Thuận Trị, xã Bình Tân

23/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

23/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì. Một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, toàn phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công. Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú

25/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Trị. Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

27/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Quới An, Hòa Phú, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình. Toàn huyện Tân Phú Đông. Một phần ấp Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới, xã Yên Luông

Điện lực Tân Phước

21/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hưng Thạnh

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phú Mỹ. Một phần xã Thạnh Tân

23/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Tây. Một phần xã Tân Hòa Đông

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Hạnh Đông. Một phần xã Tân Hòa Thành

26/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Thành

Điện lực Chợ Gạo

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

24/6/2021 (7:30 - 8:30): Một phần ấp Quang Thọ, xã Quơn Long

24/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp Quang Thọ, xã Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Châu Thành

21/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

22/6/2021 (7:45 - 11:30): Một phần xã Song Thuận

Điện lực Cái Bè

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hòa Lược, xã Hòa Khánh

22/6/2021 (9:00 - 16:00): Một phần xã An Thái Trung, An Hữu, An Thái Đông

23/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

Điện lực Tân Phú Đông

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

23/6/2021 (9:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

23/6/2021 (9:00 - 11:30): Trạm Lê Tấn Phúc, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

27/6/2021 (7:30 - 15:30): Toàn huyện Tân Phú Đông. Xã Tam Hiệp, Bến Tre