Điện lực Mỹ Tho

28/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần QL 50 thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

29/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần đường Ấp Bắc, phường 4, TP Mỹ Tho. Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho và xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Lộ Kênh Phủ Chung, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Một phần ấp Trung thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành

Điện lực thị xã Gò Công

28/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Bình Xuân

29/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Bình Đông

29/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Tân Trung

30/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Hưng , một phần xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Bình Xuân

2/7/2021 (7:30 - 14:00): Một phần xã Long Chánh

2/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Thuận

2/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Hưng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

4/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Hòa

Điện lực Tân Phước

28/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Tân Lập 1

28/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Tây

29/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tân Hòa Tây. Một phần xã Mỹ Phước Tây

30/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần các xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Thạnh Tân

1/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1

3/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lập, Tân Lập 2. Một phần các xã Thạnh Hòa, Thạnh Tân, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông, TT Mỹ Phước

4/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

Điện lực Chợ Gạo

1/7/2021 (7:00 - 11:30): Ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

3/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông

3/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Quang Thọ, xã Quơn Long

3/7/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

3/7/2021 (13:30 - 14:30): Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long

3/7/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

1/7/2021 (7:00 - 7:20; 16:40 - 17:00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

1/7/2021 (7:30 - 17:30): Một phần xã Đông Hòa

2/7/2021 (7:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

Điện lực Tân Phú Đông

30/6/2021 (10:00 - 11:30): Trạm Cấp nước Tân Thới

1/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

1/7/2021 (10:30 - 11:30): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông

4/7/2021 (7:30 - 15:00): Toàn bộ xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông