Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

30/8/2021

7:30 - 12:00

Một phần Huyện Lộ 93 (Lộ nhựa Miếu Cây Vông), xã Trung An, TP Mỹ Tho

30/8/2021

13:30 - 16:00

Lộ nhựa Nhà máy 6 Liễu, xã Trung An, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

31/8/2021

7:00 - 14:00

Lộ Một Quang xã Trung An, Phước Thạnh. Một phần TL 870 thuộc xã Phước Thạnh, Thạnh Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

31/8/2021

7:30 - 14:30

Một phần ấp Kinh Ngang Trên, xã Tân Thành

1/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Ông Gồng, chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Hoà Bình, xã Vĩnh Hựu

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

30/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy

31/8/2021

8:00 - 13:00

Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

31/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường 3, thị xã Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

1/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần các xã Phú Mỹ, Tân Hòa Thành, Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông, Phước Lập, Tân Lập 2, TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

31/8/2021

8:00 - 11:30

Ấp An Lạc Trung, một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

31/8/2021

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

31/8/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, cụm công nghiệp An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

30/8/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú đông

31/8/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Pháo Đài, một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông