Điện lực Mỹ Tho

9/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Trung An, TP Mỹ Tho

9/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp 5 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

11/7/2021 (7:30 - 8:00): Một phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh TG

11/7/2021 (7:30 - 12:00): Đường dây hạ áp KV khối Đảng, đường Rạch Gầm, đường 30/4, TP Mỹ Tho

11/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Giác thuộc phường 3, TP Mỹ Tho

11/7/2021 (11:00 - 12:00): Một phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh TG

Điện lực Gò Công Đông

7/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

7/7/2021 (13:30 - 17:00): Một phần xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

8/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

Điện lực Gò Công Tây

10/7/2021 (11:30 - 17:00): Một phần ấp Bình Hoà Đông, xã Bình Nhì

Điện lực Tân Phước 

6/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2

8/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Hưng Thạnh, Phú Mỹ

9/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các xã Phú Mỹ, Hưng Thạnh

Điện lực Chợ Gạo

7/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Long Bình Điền

7/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

7/7/2021 (9:00 - 10:00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Hòa Định

7/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Long Bình Điền

8/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần xã Bình Ninh

8/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Tân Thuận Bình

8/7/2021 (10:00 - 11:00): Một phần xã Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

8/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Vinh Phước xã Đăng Hưng Phước. Ấp Bình Hiệp xã Song Bình

8/7/2021 (14:30 - 15:30): Một phần ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước

9/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Hòa, một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

9/7/2021 (9:00 - 10:00): Một phần Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

9/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần xã Xuân Đông

10/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

10/7/2021 (9:30 - 11:00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

10/7/2021 (13:50 - 15:00): Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

10/7/2021 (15:30 - 16:30): Một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

11/7/2021 (7:00 - 18:00): Một phần các xã: Long Hưng, Vĩnh Kim. Các xã: Kim Sơn, Song Thuận, Phú Phong

Điện lực Cái Bè

6/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp 11 xã Mỹ Thành Nam; ấp 6 xã Phú An

6/7/2021 (9:00 - 15:00): Một phần xã An Hữu, An Thái Trung, An Thái Đông

9/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần xã Phú An

Điện lực Tân Phú Đông

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Lý Quàn, Phú Đông, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Cả Thu, ấp Tân Phú, ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

6/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

7/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

7/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Gãnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông