Điện lực Mỹ Tho

7/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

7/6/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

8/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

8/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần lộ Tân Thuận, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

9/6/2021 (7:30 - 13:00): Viện cây Ăn quả Long Định (Trường NNLĐ)

9/6/2021 (7:30 - 13:00): Một phần ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

11/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần đường Nguyễn Thị Thập (QL 60) thuộc phường 5, 10 và xã Trung An, TP Mỹ Tho

11/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

12/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

13/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn, thuộc phường 3, 8 và xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

Điện lực Gò Công Đông

8/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Kinh Trên, xã Bình Ân; ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông

8/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Kinh Trên, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

10/6/2021 (6:30 - 17:30): Một phần thị trấn Tân Hòa, xã Tăng Hòa, toàn bộ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

10/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Chợ Bến, Kinh Dưới, Kinh Trên, xã Bình Ân; ấp Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

Điện lực thị xã Gò Công

9/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần xã Tân Trung

10/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Thuận, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

7/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì. Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

8/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

9/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, toàn phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh. Một phần ấp Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công. Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú.

11/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh

12/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Bình Khánh, Thọ Khương, toàn phần ấp Bình Ninh, Bình Phú, xã Bình Phú

12/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần KP 2, KP 3, KP 4, KP 5

13/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Quới An, Hòa Phú, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình. Toàn huyện Tân Phú Đông.

Điện lực Cai Lậy

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Hộ Phùng Thị Diễm Thúy

8/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hiệp Đức, Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

11/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần thị trấn Mỹ Phước

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lập, Nhị Bình

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lập

Điện lực Chợ Gạo

7/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền

8/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy. Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Ninh

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hòa Thạnh, Bình Long, xã Bình Ninh

12/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Long Bình Điền

Điện lực Châu Thành

7/6/2021 (7:15 - 17:00): Một phần xã Bàn Long

7/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần xã Tân Lý Tây thuộc huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

10/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp An Hiệp xã Đông Hòa Hiệp

10/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần khu 4 thị thấn Cái Bè

Điện lực Tân Phú Đông

7/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (10:45 - 11:45): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Hương, Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

8/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp Tân Hương, Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

10/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

11/6/2021 (7:30 - 9:30): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

11/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

13/6/2021 (7:30 - 15:30): Toàn huyện Tân Phú Đông. Xã Tam Hiệp, tỉnh Bến Tre