Điện lực thành phố Trà Vinh

11/10/2020 (7h00-16h00): Đường Nguyễn Chí Thanh từ cống Tầm Phương đến Nguyễn Đáng (dãy Công ty Dược Trà Vinh). Trạm biến áp Công ty Dược, XN Dược, Công ty CME Solar, HTX Vĩnh Lợi, Sân bóng đá Trung Ngọc, Công ty Quận Nhuần, DNTN Hai Yến, Công ty An Phúc, Trại tạm giam

13/10/2020 (7h00-16h00): Đường 19/5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy cafe Phố Mới), từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha); Karaoke Tú Hạnh

13/10/2020 (7h30-11h00): Một phần khóm 4 phường 5, TP Trà Vinh (dọc đường D5)

14/10/2020 (7h00-16h00): Đường 30/4: Từ BCH Quân sự TP Trà Vinh đến cầu Sóc Ruộng & các hẻm

14/10/2020 (7h30-8h30): DNTN Sao Mai

14/10/2020 (9h00-10h00): Cơ sở nước đá Vĩnh Phát, khách hàng Phan Thành Nghĩa

14/10/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Chùa Giữa, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (khách hàng của Điện Nông Thôn)

14/10/2020 (12h00-13h00): Một phần ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (khách hàng Điện Nông Thôn)

14/10/2020 (13h30-14h30): DNTN Hai Sang

Điện lực Cầu Ngang

13/10/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa; một phần ấp Bông Ven, xã Nhị Trường

13/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

13/10/2020 (9h45-11h00): Một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

13/10/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Khúc Ngay, một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

13/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa

13/10/2020 (14h50-15h50): Một phần ấp Bào Sen, một phần ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa

14/10/2020 (7h45-15h30): Ấp Trà Cuôn, Tân Hiệp, xã Kim Hòa; Một phần ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim

14/10/2020 (13h00-14h30): Ấp Mai Hương, một phần ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim

14/10/2020 (14h45-15h30): Ấp Giồng Lớn, Thôn Rôn, một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

16/10/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp Rạch, xã Thuận Hòa

Điện lực Cầu Kè

13/10/2020 (6h30-15h30): Ấp Chông Nô 1, Chông Nô 2, xã Hòa Tân

13/10/2020 (7h30-13h00): Xã Hòa Tân, An Phú Tân

14/10/2020 (7h30-15h00): Ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân

14/10/2020 (14h00-16h00): Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân

Điện lực Trà Cú

12/10/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Chợ, Rẫy, Ngã Ba, An Tân, xã An Quảng Hữu

13/10/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Chợ, xã Tân Sơn

14/10/2020 (8h30-9h30; 10h00-11h00): Một phần ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân

16/10/2020 (8h00-15h00): Xã Kim Sơn

Điện lực Tiểu Cần

12/10/2020 (7h00-15h45): Ấp Ngãi Thuận, một phần ấp Ngãi Phú 1, Ngãi Phú 2, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

12/10/2020 (8h00-15h30): Một phần khóm 4, khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

12/10/2020 (10h00-15h00): Một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

12/10/2020 (14h30-16h30): Một phần ấp Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

13/10/2020 (7h30-12h30): Ấp Sáu, xã Tân Hùng; Ấp Hòa Thành, một phần ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa; Một phần ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

13/10/2020 (11h00-16h00): Một phần ấp Định Phú A, Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

14/10/2020 (6h30-15h30): Xã Hiếu Tử (trừ một phần ấp Ô Trôm, Tân Đại); Xã Hiếu Trung (trừ ấp Phú Thọ 1), huyện Tiểu Cần

16/10/2020 (6h30-15h30): Ấp Định Bình, Định Hòa, xã Long Thới; Xã Tân Hòa (trừ ấp An Cư), huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

14/10/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp 15, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

16/10/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h00; 13h30-15h00): Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, TX Duyên Hải

16/10/2020 (11h00-13h00): Một phần khóm 3, phường 1, TX Duyên Hải

Điện lực Càng Long

13/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Ấp Trà Gật, xã Đại Phước

14/10/2020 (8h00-15h30): Ấp Tất Vinh, Rạch Cát, xã Đại Phúc

16/10/2020 (7h30-13h00): Ấp 7 xã An Trường

Điện lực Châu Thành

11/10/2020 (8h00-15h00): Một phần khóm 1, 2, 3 TT Châu Thành; Ấp Bàu Sơn, xã Đa Lộc; Ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo

11/10/2020 (8h00-10h00): Một phần khóm 5 TT Châu Thành; Ấp Hương Phụ A, B, C xã Đa Lộc; Ấp Ôkađa, xã Phước Hảo; Ấp Thanh Nguyên A, B, Đầu Giồng A, B, Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh

13/10/2020 (6h00-15h00): Ấp Phú Mỹ, Giồng Trôm, Ô Dài, xã Mỹ Chánh

13/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc

13/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức, xã Đa Lộc

14/10/2020 (10h00-13h00): Ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo, xã Hòa Lợi, Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh

Điện lực Duyên Hải

12/10/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

12/10/2020 (13h30-15h30): Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải; một phần khóm 3 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

13/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-14h00): Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

14/10/2020 (7h30-15h30): Ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

14/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

14/10/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

16/10/2020 (8h00-9h00): Một phần khóm 3 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

16/10/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

16/10/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

16/10/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải