Điện lực thành phố Trà Vinh

18/10/2020 (7h00-17h00): Đường Trần Phú: Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Bạch Đằng và các hẻm. Đường Võ Thị Sáu: Từ đường Trần Phú đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm. Đường Lý Thường Kiệt: Từ đường Trần Quốc Tuấn đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm. Đường Trần Quốc Tuấn: Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Bạch Đằng và các hẻm

18/10/2020 (13h00-17h00): Công ty TNHH May mặc LEIOULA Việt Nam (trạm Công ty Khải Hoàng)

20/10/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp Huệ Sanh, xã Long Đức

21/10/2020 (7h00-16h00): Khóm 2 phường 8, TP Trà Vinh

21/10/2020 (7h30-8h30): Đường Võ Văn Kiệt từ đường Trương Văn Kỉnh đến đường Trần Phú

21/10/2020 (9h00-10h00): Đường Võ Văn Kiệt từ đường Trương Văn Kỉnh đến đường Khu chung cư Vành Đai

21/10/2020 (10h30-11h30): Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cảng sông Long Đức

21/10/2020 (12h00-13h00): Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Công ty TNHH Châu Hưng 1

Điện lực Cầu Ngang

19/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường

20/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Giồng Dày, một phần ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ

20/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h00): Một phần ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây.

21/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Nô Pọk, xã Trường Thọ

21/10/2020 (8h00-13h00): Ấp Bến Kinh, Hạnh Mỹ, Bến Cát, một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc

21/10/2020 (12h30-16h00): Một phần ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc

22/10/2020 (6h30-16h00): Ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn; Ấp Hậu Bối, Ấp Rạch, Đồng Cò, Khúc Ngay, Cải Già Bến, một phần ấp Cải Già, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Tư, ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

22/10/2020 (7h00-13h00): Xã Thuận Hòa; một phần khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang

22/10/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp Sơn Lang, Ô Răng, xã Long Sơn

23/10/2020 (8h00-12h00): Ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hòa; Một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ Tây

23/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Giữa, ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa

Điện lực Cầu Kè

18/10/2020 (6h30-12h00): Ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân

18/10/2020 (11h00-15h30): Ấp Chông Nô 1, Chông Nô 2, xã Hòa Tân, thị trấn Cầu Kè

20/10/2020 (6h30-12h00): Xã Châu Điền

20/10/2020 (13h00-16h00): Ấp 2 xã Phong Thạnh

Điện lực Trà Cú

22/10/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Đại An, xã Định An

22/10/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Đầu Giồng, xã Phước Hưng

23/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Giồng Đình, xã Đại An

Điện lực Tiểu Cần

19/10/2020 (7h00-14h30): Ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa; Một phần ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

20/10/2020 (6h30-16h00): Ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

20/10/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

20/10/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

20/10/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

21/10/2020 (6h30-16h00): Ấp An Cư, xã Tân Hòa; Một phần ấp Xóm Vó, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

22/10/2020 (6h30-15h30): Xã Tân Hùng; Xã Hùng Hòa; Một phần ấp Cao Một, xã Tân Hòa; Một phần khóm 1, 4, 5, 6 thị trấn Tiểu Cần; Một phần ấp Đại Mong, Xóm Vó, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

23/10/2020 (6h30-16h00): Ấp Ngãi Phú 1, Ngãi Phú 2, Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

18/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

19/10/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp 10, 17 xã Long Hữu; khóm 1 khóm 2 phường 2 TX Duyên Hải

19/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 10 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

20/10/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

22/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Ba Động, Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

23/10/2020 (10h00-11h00): Trạm NT Nguyễn Văn Tiến Em

Điện lực Càng Long

20/10/2020 (6h30-12h00): Xã Châu Điền (trừ ấp Ô Mịch, Rùm Sóc); Xã Thạnh Phú; Ấp Trà Ốp, xã Tân An; Xã An Trường; An Trường A; Tân Bình; Mỹ Cẩm (trừ ấp 2, 3, 4)

21/10/2020 (9h00-11h00): Ấp Phú Hưng, xã Bình Phú

22/10/2020 (8h30-11h00): Ấp Rạch Sen, xã Đại Phước

Điện lực Châu Thành

18/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ

20/10/2020 (7h00-11h00): Ấp Đa Hậu, Ngãi Hòa, Vang Nhứt, xã Phước Hảo

21/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Trì Phong, Kinh Xáng, ấp Truôn, Qui Nông B, xã Hòa Lợi

Điện lực Duyên Hải

20/10/2020 (9h00-11h30): Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

21/10/2020 (7h30-15h30):  Ấp Bà Giam, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/10/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/10/2020 (14h30-16h30): Một phần ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

23/10/2020 (7h30-15h30): Xã Long Khánh, Long Vĩnh, Đông Hải, TT Long Thành, huyện Duyên Hải