Điện lực thành phố Trà Vinh

25/10/2020 (13h00-14h00): TBA chuyên dùng cấp điện TT Bưu Điện; Trung tâm Viễn thông 1

25/10/2020 (14h30-15h30): TBA chuyên dùng cấp điện Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Trà Vinh

27/10/2020 (7h00-12h00): Đường 19/5: Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy cà phê Phố Mới). Đường 19/5: Từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha). TBA chuyên dùng cấp điện karaoke Tú Hạnh

27/10/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Long Đại, xã Long Đức, TP Trà Vinh

28/10/2020 (7h00-16h00): Một phần ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP Trà Vinh

28/10/2020 (7h30-8h30): Một phần ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (KV gần nhà máy xay xát La Thành Khương)

28/10/2020 (7h30-16h00): Đường Trần Văn Ẩn từ đền thờ Bác đến cầu Ba Trường; Một phần ấp Vĩnh Hội, Sa Bình, Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP Trà Vinh. TBA chuyên dùng: Huỳnh Thanh Bình

28/10/2020 (9h00-10h00): TBA chuyên dùng cấp điện cho Doanh nghiệp tư nhân Hai Sang

28/10/2020 (10h30-11h30): TBA chuyên dùng cấp điện cho Công ty Tân Thuận Hưng 1

28/10/2020 (12h00-13h00): TBA chuyên dùng cấp điện cho Công ty xây dựng Phú Thành

28/10/2020 (13h30-14h30): TBA chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Lê Thị Lệ Thu

30/10/2020 (7h30-8h30): Đường Nguyễn Chí Thanh từ Công ty Dược đến đường Lê Văn Tám (dãy nhà nghỉ Hương Xuân). Cơ sở sản xuất dầu dừa Điệp Thạch

30/10/2020 (9h00-10h00): TBA chuyên dùng cấp điện cho Công ty Ngọc Phú Tiên

30/10/2020 (11h00-12h00): TBA chuyên dùng cấp điện cho Ngân hàng Công Thương (trụ sở cũ)

30/10/2020 (12h30-13h30): TBA chuyên dùng cấp điện cho Công ty may Hảo Thành

Điện lực Cầu Ngang

27/10/2020 (8h00-12h00): Ấp Cải Già Trên, Cải Già, một phần ấp Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

27/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bờ Kinh 1, một phần ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa

28/10/2020 (8h00-10h30): Một phần Năm xã Mỹ Long Nam

28/10/2020 (8h00-12h00): Xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa; Ấp Kim Hòa, Năng Nơn, ấp Giữa, Kim Câu, xã Kim Hòa; Ấp Ô Răng, xã Long Sơn

28/10/2020 (10h45-14h00; 14h15-16h00): Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

29/10/2020 (7h00-15h00): Xã Vinh Kim (trừ ấp Cà Tum A, Cà Tum B)

29/10/2020 (7h00-16h00): Ấp Cà Tum A, Cà Tum B, xã Vinh Kim

29/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Mỹ Thập, một phần ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc; Ấp Ba So, xã Nhị Trường

30/10/2020 (8h00-16h00): Xã Mỹ Long Nam; một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Bắc

Điện lực Trà Cú

28/10/2020 (8h00-11h00): Xã Tân Sơn, An Quảng Hữu; Ấp Cây Da, Thốt Nốt, xã Tập Sơn; Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

30/10/2020 (14h00-15h30): Xã Tân Hiệp, Long Hiệp

Điện lực thị xã Duyên Hải

26/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

27/10/2020 (8h30-12h00): Một phần khóm 30/4, khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải.

27/10/2020 (9h30-13h00): Trạm Đồn Biên Phòng 622

28/10/2020 (8h00-11h00; 9h00-14h00): Trạm Công ty Quán Anh

29/10/2020 (9h00-12h00): Một phần ấp Giồng Trôm, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

30/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Cây Da, một phần ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

26/10/2020 (7h00-15h30): Một phần ấp Trà On, Giồng Mới, xã Huyền Hội

26/10/2020 (7h00-14h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân An

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long An, Long Thuận, Rạch Rô 1, Rạch Rô 2, xã Nhị Long

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ; Xã Nhị Long (trừ ấp Long An, Long Thuận, Rạch Rô 1); Xã Nhị Long Phú

29/10/2020 (7h00-15h30): Ấp Đon, Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long; Ấp Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật, Nhị Hòa, xã Đại Phước; Xã Đức Mỹ (trừ ấp Nhuận Thành)

29/10/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh

30/10/2020 (7h00-17h00): Xã Đại Phước (trừ ấp Nhị Hòa, Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật)

Điện lực Châu Thành

25/10/2020 (6h00-15h00): Ấp Đầu Giồng A, Đầu Giồng B, Giồng Trôm, Phú Mỹ, Ô Dài, xã Mỹ Chánh; Ấp Giồng Lức, Hương Phụ C, xã Đa Lộc

27/10/2020 (6h00-15h00): Một phần ấp Cây Dương, Phú Thọ, xã Thanh Mỹ

27/10/2020 (8h00-9h00; 9h15-10h00): Một phần ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc

27/10/2020 (10h15-11h00): Một phần ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A

27/10/2020 (12h00-13h00): Một phần ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi

28/10/2020 (9h30-10h00): Một phần ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc

28/10/2020 (11h00-11h30): Ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

29/10/2020 (9h00-14h00): Một phần ấp Qui Nông A, Đa Hòa Bắc, Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi

Điện lực Duyên Hải

28/10/2020 (7h30-15h30): Ấp Sóc Ruộng, Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Một phần ấp 14 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

29/10/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Rọ Say, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. Thị trấn Định An, xã Định An, Đại An, Hàm Tân, Hàm Giang, huyện Trà Cú.