Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

17/5/2023

7:30 - 11:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Khách sạn Cửu Long đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Bệnh viện quân dân y); Đường Lê Lợi từ Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh đến Hội LHPN và các hẻm (dãy Hội LHPN); nhà riêng ông Nguyễn Thái Bình; Nhà ăn Tỉnh ủy (trụ sở cũ)

17/5/2023

13:00 - 17:00

Đường Điện Biên Phủ từ DNTN Hai Yến đến Cơ sở lạp xưởng Vạn Thành và các hẻm (hỗn hợp) và đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (dãy độc lập, dãy bệnh viện); Đường Nguyễn Văn Trỗi; Đường Bạch Đằng từ đường Độc Lập (dãy số chẵn) đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm

18/5/2023

7:30 - 11:00

Đường Lý Tự Trọng từ chùa Bửu Châu đến Lê Lợi và các hẻm; Đường Ngô Quyền tử Châu Văn Tiếp đến Lê Lợi và các hẻm

18/5/2023

8:00 - 9:00

Đường Hùng Vương (nối dài) từ vựa gỗ Hai Kiệu đến cửa hàng xăng dầu Phúc Khang và các hẻm (dãy vựa gỗ Hai Kiệu, dãy hổn hợp); từ DNTN Hoàng Gia đến Công ty xây dựng Hồng Lực và các hẻm (dãy Công ty xây dựng Hồng Lực, dãy độc lập)

18/5/2023

9:15 - 10:15

Đường 19 tháng 5 từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Nguyễn Thị Minh Khai; Đường 19 tháng 5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến cửa hàng VINMART và các hẻm (dãy cửa hàng VINMART); Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường 19 tháng 5 đến đường Lê Thánh Tôn và các hẻm (trục hỗn hợp); Đường Phạm Ngũ Lão từ đường 19 tháng 5 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa

18/5/2023

10:30 - 11:30

 Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến nhà phân phối Thanh Trúc Phát II và các hẻm; Đường Trần Phú nối dài từ Ẩm thực Hùng Biển đến Võ Văn Kiệt và các hẻm

18/5/2023

11:45 - 12:40

Đường Trần Phú từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn và các hẻm (dãy Chùa Tịnh Độ); từ đường Điện Biên Phủ đến đường Phạm Ngũ Lão và các hẻm (dãy đối diện Chùa Tịnh Độ); Đường Nguyễn Thái Học từ đường Trần Phú đến đường Trần Quốc Tuấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

16/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa

17/5/2023

12:00 - 16:30

Ấp Cà Tum A, Cà Tum B, xã Vinh Kim

17/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Ba So, xã Nhị Trường

18/5/2023

13:00 - 15:30

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

18/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Nô Lựa A, một phần ấp Là Ca A, xã Nhị Trường

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

17/5/2023

8:00 - 8:30

Trạm Bún Đôi

17/5/2023

9:00 - 9:30

Trạm Xoài Lơ 1

17/5/2023

10:00 - 10:30

Trạm Hà Văn Hiệp 5

17/5/2023

11:00 - 11:30

Trạm Đặng Hữu Tiền

17/5/2023

13:00 - 13:30

Trạm Phan Văn Phước

17/5/2023

14:00 - 14:30

Trạm Xử lý rác huyện Trà Cú

17/5/2023

15:00 - 15:30

Trạm Ba Tục 1

17/5/2023

16:00 - 16:30

Trạm Thạch Thị Hương

17/5/2023

16:45 - 17:15

Trạm UBND huyện Trà Cú

18/5/2023

7:00 - 9:00

Trạm Phan Ái Quốc 2

18/5/2023

8:00 - 8:30

Trạm Sân bóng Trần Văn Điển

18/5/2023

9:00 - 9:30

Trạm Trần Công Kích

18/5/2023

10:00 - 10:30

Một phần ấp Cà Săng Cụt, xã Hàm Tân

18/5/2023

11:00 - 11:30

Trạm Võ Hoàng Lam

18/5/2023

13:00 - 13:30

Trạm Huỳnh Phước Ngoan

18/5/2023

14:00 - 14:30

Trạm Trần Văn Tính

18/5/2023

15:00 - 15:30

Trạm Đặng Văn Quận

18/5/2023

16:00 - 16:30

Trạm Nguyễn Đức Thịnh

18/5/2023

16:45 - 17:15

Trạm Giày da Hưng Long 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

17/5/2023

7:35 - 8:55

Một phần ấp Định Hòa, xã Long Thới

17/5/2023

9:00 - 10:15

Một phần ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

16/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

16/5/2023

9:30 - 11:00

Trạm chuyên dùng Công ty Thông Thuận 1, Công ty Thông Thuận 2

16/5/2023

13:00 - 14:30

Trạm chuyên dùng NT Lê Nguyễn Văn Khoa

16/5/2023

14:50 - 16:20

Trạm chuyên dùng nhà điều hành BQLDA

17/5/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

17/5/2023

7:30 - 15:00

Xã An Trường; Tân Bình; Ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long. Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè

17/5/2023

13:00 - 14:20

Ấp số 4 xã Mỹ Cẩm

17/5/2023

15:00 - 16:20

Ấp Hạ xã Mỹ Cẩm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

16/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

16/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

17/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

18/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

18/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải