Điện lực thành phố Trà Vinh

1/11/2020 (7h00-16h00): Đường Kiên Thị Nhẫn từ hẻm số 71 khóm 3 phường 7 đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy trường đại học Trà Vinh Khu 2). Đường Kiên Thị Nhẫn từ Trần Phú đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Trung tâm GTVL Trà Vinh). TBA chuyên dùng cấp điện Trung tâm GTVL, Trường đại học Trà Vinh Khu 2.

1/11/2020 (7h30-12h00): TBA chuyên dùng cấp điện Công ty Lý Khải Minh; DNTN Nguyễn Trình (KCN Long Đức)

1/11/2020 (8h00-9h30): Ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn, một phần ấp Huệ Sanh, Công Thiện Hùng, Rạch Bèo, xã Long Đức, TP Trà Vinh. KV kênh Phú Hòa. Khu TĐC phường 1. TBA chuyên dùng: Cơ sở chế biến tôm Đình Bình, NM sản xuất cống ly tâm Lộc Phát, Cơ khí Hải Duyên, Công ty Boo nước

1/11/2020 (10h00-11h30): Đường KCN từ Công ty Vina đến đường Bùi Hữu Nghĩa. Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty Hồng Rõ đến đường 30 tháng 4. Một phần ấp Rạch Bèo, xã Long Đức. Ấp Long Đại, xã Long Đức. Khu TĐC Long Đức. TBA chuyên dùng cấp điện: Công ty Hồng Rõ, DN Quốc Việt, Công ty Vạn Thành, Công ty Rynanb techolgies Việt Nam, Công ty Châu Hưng, Công ty than Đa Lộc, Công ty Vạn Phát, Công ty Phú Thành, Xay xát Tân Thành, Công ty CP phát triển thủy sản Chiến Thắng, DN Hai Tiền, Công ty Bio thailand, Công ty Hiệp Long Petrol, DN Bảy Khuynh

1/11/2020 (12h00-13h30): TBA chuyên dùng cấp điện Công ty Rynan Smart Fertilizers

3/11/2020 (7h00-12h00): Đường Nguyễn Tấn Liềng từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh. Đường Trần Thành Đại từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường KCN Long Đức

4/11/2020 (7h00-16h00): Đường D5 từ Hùng Vương đến Cơ sở Thức Nghi và các hẻm

5/11/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP Trà Vinh

5/11/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, TP Trà Vinh

Điện lực Cầu Ngang

3/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Cà Tum A, Cà Tum B, xã Vinh Kim

3/11/2020 (8h00-12h00): Ấp Trà Cuôn, Tân Hiệp, xã Kim Hòa; Ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim

3/11/2020 (13h00-16h00): Ấp Thôn Rôn, Giồng Lớn, một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

4/11/2020 (8h00-15h00): Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa; Một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

5/11/2020 (8h00-15h00): Xã Thạnh Hòa Sơn; Một phần ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây; Một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

5/11/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn.

6/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Sóc Cụt, Căn Nôm, xã Trường Thọ; Ấp Chông Bát, Nô Lựa B, một phần ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường

Điện lực Cầu Kè

3/11/2020 (7h30-12h00): Khóm 3, TT Cầu Kè

3/11/2020 (9h30-11h00): Ấp Đồng Khoen, ấp 4, xã Phong Phú

4/11/2020 (8h00-9h30): Ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân

Điện lực Trà Cú

4/11/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

4/11/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Ông Rùm, xã Tân Sơn

4/11/2020 (13h15-14h00): Một phần ấp Bún Đôi, xã An Quảng Hữu

4/11/2020 (14h30-15h30): Một phần ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

4/11/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp Xa Xi, xã Lưu Nghiệp Anh

5/11/2020 (13h15-14h30): Một phần ấp Sà Vần, xã Ngọc Biên

Điện lực Tiểu Cần

1/11/2020 (6h30-16h00): Xã Long Thới, Tân Hòa, thị trấn Cầu Quan; Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

3/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Sóc Dừa, Sóc Tràm, một phần ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

4/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Tân Thành Tây, ấp Trẹm, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

5/11/2020 (9h30-11h00): Một phần ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

5/11/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

3/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Láng Cháo, một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

3/11/2020 (8h30-11h00): Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải

3/11/2020 (13h00-15h00): Một phần Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

3/11/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

4/11/2020 (8h30-13h00): Trạm NT Huỳnh Văn Đạt

5/11/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 30/4 phường 2; Ấp Ba Động, một phần ấp Nhà Mát, một phần ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

5/11/2020 (8h30-17h00): Trạm Trung tâm giống

Điện lực Càng Long

2/11/2020 (9h30-12h30): Ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

6/11/2020 (7h30-16h30): Xã Tân An (trừ ấp Trà Ốp, ấp Đại An), huyện Càng Long

Điện lực Châu Thành

2/11/2020 (6h00-15h00): Ấp Ô Tre Nhỏ, Ô Tre Lớn, An Chay, xã Thanh Mỹ

3/11/2020 (8h00-8h45): Trạm chuyên dùng Công ty May mặc Vĩnh Phú

3/11/2020 (9h00-9h45): Trạm chuyên dùng Lò Bánh mì Nguyễn Thành Công

3/11/2020 (10h15-11h00): Một phần ấp Vang Nhất, xã Phước Hảo

3/11/2020 (12h00-12h45): Trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Dung

4/11/2020 (9h00-9h45): Trạm chuyên dùng nuôi Tôm Quang Văn Tân

4/11/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh

4/11/2020 (11h15-12h15): Một phần ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh

4/11/2020 (13h00-13h45): Trạm chuyên dùng Đồn Biên Phòng

Điện lực Duyên Hải

3/11/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

3/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

3/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

4/11/2020 (7h00-16h30): Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Cóc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

5/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

5/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

6/11/2020 (7h00-16h30): Ấp Ba Sát, Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải