Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

24/5/2023

7:30 - 11:00

Đường Võ Văn Kiệt: Hẻm nhà trọ 36, hẻm cạnh cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 3, một phần khóm 10 phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

24/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

24/5/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

24/5/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Huyền Đức, xã Long Sơn

24/5/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Ba So, một phần ấp Tụa, xã Nhị Trường

24/5/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

23/5/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền; một phần ấp Kinh Xáng, ấp 1, 2, 3, 4, Đồng Khoen, xã Phong Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

24/5/2023

8:00 - 11:30

Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

24/5/2023

14:00 - 16:00

Ấp Sóc Chà, Ba Tục, xã Thanh Sơn; Một phần khóm 1 TT Trà Cú

25/5/2023

8:00 - 8:30

Trạm Huỳnh Thị Bé

25/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp Bãi Sào Dơi

25/5/2023

9:00 - 9:30

Trạm Sơn Thị Thúy

25/5/2023

9:20 - 10:20

Trạm Bãi Sào Dơi

25/5/2023

10:00 - 10:30

Trạm Hà Minh Đức 3

25/5/2023

11:00 - 11:30

Trạm Lâm Quốc Khải

25/5/2023

11:00 - 12:00

Trạm Bãi Sào Giữa

25/5/2023

13:00 - 13:30

Trạm khu nuôi tôm Hà Bình Nam

25/5/2023

13:30 - 14:30

Trạm Bãi Sào Chót 4

25/5/2023

14:00 - 14:30

Trạm Đồ Văn Tửng

25/5/2023

15:00 - 15:30

Trạm Đồ Thị Tạo

25/5/2023

15:30 - 16:40

DNTN Tân Ngọc Bích

25/5/2023

16:00 - 16:30

Trạm Hà Tấn Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

24/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần khóm Phước Bình, phường 2, TX Duyên Hải. Trạm chuyên dùng cảng Phú Thành

24/5/2023

13:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1, NMNĐ Triều Lệ; NM gạch không nung Duyên Hải

25/5/2023

8:00 - 9:30

Một phần khóm 30/4, phường 2, TX Duyên Hải

25/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

24/5/2023

8:00 - 11:30

Công ty nông sản Đại Phước

24/5/2023

13:30 - 14:30

CN Công ty CP tập đoàn Dương Đông tại Trà Vinh

24/5/2023

15:00 - 16:30

Công ty TNHH XD TM Đức Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2023

8:30 - 9:30

Trạm chuyên dùng HTX nông nghiệp Phú Mỹ Châu

24/5/2023

10:00 - 11:00

Trạm chuyên dùng nhà máy gạch Cosinco

24/5/2023

12:00 - 13:00

Trạm chuyên dùng Lê Trương Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

24/5/2023

8:00 - 11:30

Ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

25/5/2023

8:00 - 9:45

Trạm Nguyễn Văn Vạn, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh

25/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cái Đôi, Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

25/5/2023

10:00 - 11:30

Trạm Thạch Sê Tha 1, ấp Tân Khánh, xã Long Khánh

25/5/2023

13:00 - 14:30

Trạm Kim Văn Cường, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh

25/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

25/5/2023

15:00 - 17:00

Trạm Nguyễn Chí Thành, ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh