Điện lực thành phố Trà Vinh

25/11/2020 (7h00-13h00): Đường Hùng Vương (nối dài) từ cửa hàng xăng dầu Phúc Khang đến nhà trọ Phương Thảo và các hẻm (cửa hàng xăng dầu Phúc Khang). Đường Hùng Vương (nối dài) từ Công ty xây dựng Hồng Lực đến khu chung cư Kỳ La và các hẻm (dãy Công ty xây dựng Hồng Lực). Khu chung cư Kỳ La

25/11/2020 (7h30-12h00): Khu chung cư vành đai

25/11/2020 (7h30-15h00): Đường Kiên Thị Nhẫn từ Nguyễn Đáng đến nhà nghỉ Trường Giang và các hẻm (dãy nhà nghỉ Trường Giang). Đường Kiên Thị Nhẫn từ Công ty cổ phần quốc tế Việt Am đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Trường đại học Trà Vinh khu 2)

26/11/2020 (7h00-11h00): Đường D5 từ Hùng Vương đến cơ sở Thức Nghi và các hẻm; Khu TĐC Long Đức; Một phần ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh

27/11/2020 (7h00-15h00): Một phần ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. TBA chuyên dùng Miễu Bà Ba Se

Điện lực Cầu Ngang

26/11/2020 (8h00-15h30): Xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa; Ấp Kim Hòa, Năng Nơn, Ấp Giữa, Kim Câu, xã Kim Hòa; Ấp Ô Răng, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

27/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Trà Kim, xã Thuận Hòa

27/11/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Ba So, xã Hiệp Hòa; Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

27/11/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa; Một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim

27/11/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa; Một phần ấp Rẩy, xã Vinh Kim

27/11/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Sóc Hoang, xã Mỹ Hòa; Một phần ấp Hậu Bối, xã Hiệp Mỹ Đông

27/11/2020 (15h00-16h00): Một phần ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim; Một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

Điện lực Cầu Kè

24/11/2020 (7h30-12h00): Ấp 1, 2, 3, 4 xã Thạnh Phú

Điện lực Trà Cú

25/11/2020 (7h00-9h00; 13h00-15h00): Một phần ấp Nô Đùng, xã Tân Hiệp

25/11/2020 (7h00-9h00): Một phần ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên

25/11/2020 (8h00-14h00): Xã Lưu Nghiệp Anh; Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

25/11/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Chợ, xã Long Hiệp

25/11/2020 (9h30-11h30; 13h00-15h00): Một phần ấp Trà Tro, xã Hàm Giang

25/11/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp Chợ, xã Ngọc Biên; Một phần ấp Cà Tốc, xã Hàm Giang

26/11/2020 (7h00-9h00): Một phần ấp Cây Da, xã Đại An; Trạm xử lý rác huyện Trà Cú

26/11/2020 (9h30-11h30): Một phần ấp Cây Da, xã Đại An; Một phần ấp Bãy Sào Dơi, xã Kim Sơn

26/11/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An; Một phần ấp Bãy Sào Dơi, xã Kim Sơn

26/11/2020 (15h30-17h00): Một phần ấp Chợ, xã Hàm Giang; Một phần ấp Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên

Điện lực Tiểu Cần

25/11/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

25/11/2020 (9h30-11h00): Một phần ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

25/11/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Trẹm, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

26/11/2020 (7h00-16h30): Ấp Te Te, Phụng Sa, Trà Mềm, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần

27/11/2020 (8h30-12h00): Ấp Ông Xây; Một phần ấp Cây Ổi, Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

25/11/2020 (7h00-12h00): Ấp 15, 16, 17, một phần ấp 14 xã Long Hữu; Ấp Láng Cháo, Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải; Ấp Sóc Ruộng, Sóc Ớt, Đường Liếu, Rọ Say xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

27/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 17, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

Điện lực Châu Thành

26/11/2020 (7h00-10h00): Một phần khóm 2, TT Châu Thành

27/11/2020 (7h00-15h00): Một phần khóm 2, TT Châu Thành

Điện lực Duyên Hải

25/11/2020 (7h00-11h00): Ấp Rọ Say, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc; Một phần ấp La Bang Chùa, La Bang Kinh, Bà Nhì, xã Đôn Châu; Toàn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Xã Đại An, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân, thị trấn Định An, huyện Trà Cú

25/11/2020 (7h00-17h30): Ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

27/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

27/11/2020 (13h30-16h30): Một phần khóm 4, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải