Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

26/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm 3 TT Châu Thành

28/5/2023

7:30 - 12:00

Khóm 9, khóm 10 phường 9; Khu chung cư giáo viên phường 9; Đường Sơn Thông; TBA chuyên dùng Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, Trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an TP và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, BHXH TP Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Công ty CP công trình đô thị Trà Vinh

30/5/2023

7:00 - 16:00

Khóm 7 phường 9

30/5/2023

7:30 - 12:00

Đường Bạch Đằng từ đường Độc Lập (dãy số chẵn) đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm

31/5/2023

7:00 - 16:00

Vũ Đình Liệu từ trạm xăng dầu Vĩnh Yên đến vòng xoay sóc ruộng (dãy hỗn hợp, dãy trạm xăng dầu Vĩnh Yên)

31/5/2023

7:30 - 15:00

KV kênh Phú Hòa; TBA chuyên dùng Cơ sở Võ Hoàng Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

26/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cải Già Bến, một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

26/5/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

30/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Giồng Chanh, xã Trường Thọ

31/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

31/5/2023

8:00 - 10:30

TBA tôn Hoa Sen

31/5/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

31/5/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Huyền Đức, xã Long Sơn

31/5/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Ba So, một phần ấp Tụa, xã Nhị Trường

31/5/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

28/5/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Rùm Sóc, ấp Ô Mịch, xã Châu Điền

29/5/2023

7:00 - 16:30

Trạm Chủ Cối 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Phong; Xóm Chông 1, 2 thuộc ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa

30/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp Giồng Lớn, Trà Kháo, một phần ấp Giồng Dầu, Thông Thảo, xã Hòa Ân; trạm Xoài U thuộc khóm 1 TT Cầu Kè; Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ, xã Thông Hòa

30/5/2023

9:00 - 10:00

Trạm Nhà Thờ Bà Mi thuộc ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi

30/5/2023

10:15 - 11:15

Trạm Bưng Lớn 2 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

30/5/2023

14:00 - 15:00

Trạm Ông Chín 1 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

30/5/2023

15:15 - 16:15

Trạm Bưng Lớn 4 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

31/5/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, xã Thông Hòa; trạm Thạnh Phú 5, 6, 7 thuộc ấp 1 xã Thạnh Phú; trạm Giồng Dầu 6, 7 thuộc ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân

31/5/2023

7:30 - 9:00

Trạm Xẻo Cạn 2 thuộc ấp Xẻo Cạn, xã Ninh Thới

31/5/2023

9:15 - 11:00

Trạm Xẻo Cạn 3 thuộc ấp Xẻo Cạn, xã Ninh Thới

31/5/2023

13:30 - 15:30

Trạm Cây Trôm thuộc ấp 4 xã Phong Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

26/5/2023

8:00 - 8:30

Trạm Mé Làng Trà Cú 2

26/5/2023

8:00 - 9:00

Trạm khóm 6 Trà Cú

26/5/2023

9:00 - 9:30

Trạm Công ty Định An

26/5/2023

9:30 - 10:20

Trạm NM XX Võ Văn Tiền

26/5/2023

10:00 - 10:30

Trạm Đồ Văn Út

26/5/2023

11:00 - 11:30

Trạm NM NĐ Phước Hải

26/5/2023

13:00 - 13:30

Trạm Nguyễn Thị Loan

26/5/2023

13:30 - 14:20

Trạm Tôn Hoa Sen Trà C

26/5/2023

14:00 - 14:30

Trạm Trần Văn Dũ

26/5/2023

15:00 - 15:30

Trạm Châu Văn Y

26/5/2023

15:00 - 16:20

Trạm Giày da Hưng Long

26/5/2023

16:00 - 16:30

Trạm Tô Văn Nguyên

27/5/2023

8:00 - 10:00

Trạm Nhà máy bột cá Bến Bạ

27/5/2023

11:30 - 13:00

Trạm Mỹ Phong 4

30/5/2023

8:00 - 8:40

Môt phần ấp Chợ, xã Đại An

30/5/2023

8:00 - 11:00

Trạm Hà Minh Đức

30/5/2023

9:00 - 9:40

Trạm NM XX Trầm Thị Lan

30/5/2023

10:00 - 10:40

Trạm bến phà Láng Sắt

30/5/2023

13:00 - 13:40

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

31/5/2023

6:30 - 7:30

Xã Tân Hiệp; Long Hiệp

31/5/2023

7:30 - 15:30

Trạm Sơn Ny

31/5/2023

15:30 - 17:00

Xã Tân Hiệp; Long Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

26/5/2023

7:40 - 8:50

Ấp Chợ, xã Hiếu Tử

26/5/2023

8:55 - 10:00

Một phần ấp Bà Ép, xã Phú Cần

26/5/2023

11:00 - 12:15

Ấp Đại Mong, xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

28/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử (trạm chuyên dùng)

30/5/2023

7:35 - 9:30

Một phần khóm 2, khóm 4 TT Tiểu Cần

30/5/2023

13:15 - 16:30

Khóm 2 TT Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

30/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thống Nhất, Bào Sen, xã Long Toàn; một phần ấp Giồng Giếng, Mù U, Cồn Ông, Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

30/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

26/5/2023

8:00 - 8:50

Ấp Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long

26/5/2023

9:00 - 10:30

Ấp Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long

26/5/2023

13:00 - 13:45

Cấp nước xã Bình Phú

26/5/2023

14:10 - 15:00

Công ty tôn thép Trà Vinh

30/5/2023

8:00 - 9:45

Trạm Công ty TNHH Nhật Anh

30/5/2023

10:00 - 11:10

Trạm Huỳnh Thị Hạnh

30/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/5/2023

14:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng trung chuyển sữa

28/5/2023

10:00 - 13:00

Xã Song Lộc; một phần xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. Khóm 5 phường 8 TP Trà Vinh

30/5/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

26/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Đông Hài; Ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

27/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

29/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

29/5/2023

10:00 - 14:00

Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải