Điện lực thành phố Trà Vinh

12/1/2021 (7h00-15h00): Một phần khóm 5 phường 9, TP Trà Vinh

13/1/2021 (7h00-15h00): Một phần khóm 7, khóm 8 phường 7, TP Trà Vinh

13/1/2021 (7h00-15h00): Đường Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Kiên Thị Nhẫn và các hẻm (trục hỗn hợp, dãy Sở Xây dựng). Đường Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Phạm Ngũ Lão và các hẻm (trục độc lập, dãy BHXH TP Trà Vinh). Đường Nguyễn Thái Học từ Trần Phú đến Trần Quốc Tuấn.

14/1/2021 (7h00-13h00): Đường Phạm Ngũ Lão từ vòng xoay sóc ruộng đến Sở Nông nghiệp (dãy vườn dừa Thanh Tuấn). Đường Phạm Ngũ Lão từ cửa hàng thuốc tây Yến Thơ đến cà phê Thanh Lịch (dãy cà phê Thanh Lịch). Một phần đường Chu Văn An. Hẻm chung cư Chín rùa.

15/1/2021 (7h00-10h00): Đường KCN từ Công ty Vina đến đường Bùi Hữu Nghĩa. Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty Hồng Rõ đến đường 30/4. Một phần ấp Rạch Bèo, ấp Long Đại, xã Long Đức. Khu TĐC Long Đức. TBA chuyên dùng Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành 1, Công ty Hồng Rõ, Doanh nghiệp Quốc Việt, Công ty Vạn Thành, Công ty Rynanb Techolgies VN, Công ty Châu Hưng, Công ty than Đa Lộc, Cty Vạn Phát, Cty Phú Thành, Xay xát Tân Thành, Cty cổ phần phát triển thủy sản Chiến Thắng, Doanh nghiệp Hai Tiền, Cty Bio thailand, Cty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh.

15/1/2021 (7h00-15h00): Đường D5, từ Hùng Vương đến cơ sở Thức Nghi và các hẻm

Điện lực Cầu Ngang

12/1/2021 (8h00-16h00): Xã Mỹ Long Nam; một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Bắc

13/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Giồng Thành, xã Nhị Trường

14/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Ba So, xã Nhị Trường

15/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Là Ca B, xã Nhị Trường

Điện lực Cầu Kè

12/1/2021 (7h00-11h00): Trạm Hiếu Trung A; trạm Hiếu Hậu; trạm Ấp 2-3 Thạnh Phú

12/1/2021 (7h30-12h00): Xã Thông Hòa, ấp Giồng Dầu xã Hòa Ân

12/1/2021 (11h00-15h00): Xã Thạnh Phú

13/1/2021 (7h00-7h15; 15h15-15h30): Xã Ninh Thới, Phong Phú

13/1/2021 (7h00-15h30): Xã Ninh Thới

14/1/2021 (7h00-11h00): Trạm Chùa Ô Tưng

14/1/2021 (7h00-15h30): Trạm Bà Hai 1, 2

14/1/2021 (7h30-11h00): Trạm Ông Chín 1, 2

Điện lực Trà Cú

9/1/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

9/1/2021 (7h00-16h30): Một phần khóm 7, thị trấn Trà Cú

12/1/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Bến Chùa, ấp Ô Rung, ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng

Điện lực Tiểu Cần

14/1/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

14/1/2021 (8h00-9h30; 9h30-11h30): Một phần ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

15/1/2021 (7h00-16h30): Ấp Tân Thành Đông, Tân Thành Tây, Ấp Trẹm, một phần ấp Sóc Tràm, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

10/1/2021 (8h00-13h00): Một phần khóm 2, khóm 3, khóm 4, phường 1, thị xã Duyên Hải

12/1/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp 15, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

13/1/2021 (7h30-12h00): Ấp Nhà Thờ, xã Tân An

14/1/2021 (7h30-16h00): Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú

Điện lực Duyên Hải

12/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải