Điện lực thành phố Trà Vinh

16/1/2021 (7h00-17h00): Đường Bạch Đằng từ cầu Tréo đến cầu Tiệm tương và các hẻm. Một phần đường Chu Văn An. Khu TĐC Long Đức. TBA chuyên dùng: Nhà máy nước đá Ba Lân, Công ty thủy sản Cửu Long, Công ty Trà Bắc, HKD Nguyễn Thị Trúc Loan, Kho trung chuyển xăng dầu phường 4, Trường dân tộc nội trú, Khu du lịch Huỳnh Kha, Phòng PB11, Trại sản xuất giống thủy sản.

17/1/2021 (7h00-11h00): Đường Lý Thường Kiệt từ Hùng Vương đến Lý Tự Trọng và các hẻm. Đường Lý Tự Trọng từ Bạch Đằng đến chùa Bửu Châu và các hẻm.

17/1/2021 (13h00-16h00): Một phần khóm 1 phường 7. Một phần khóm 9 phường 9

19/1/2021 (7h00-12h00): Đường Dương Quang Đông từ cầu Long Bình 1 đến quán Hồng Trúc, các hẻm.

20/1/2021 (13h00-17h00): Đường Lê Lợi từ Tỉnh Uỷ đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm (dãy chợ phường 1). KV chợ phường 1.

21/1/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Huệ Sanh, xã Long Đức, TP Trà Vinh

22/1/2021 (7h00-15h00): Đường Nguyễn Du. KV chùa Âng và Bảo tàng Dân Tộc. Toàn ấp Ba Se, xã Lương Hòa. Khóm 6 phường 8. TBA chuyên dùng: DNTN Hải Đăng, Trường trung cấp Pali Khơmer

Điện lực Cầu Ngang

18/1/2021 (7h00-16h00): Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

19/1/2021 (7h00-16h00): Xã Mỹ Long Bắc và thị trấn Mỹ Long. Ấp Sóc Hoang, Hòa Hưng, Cẩm Hương, Bào Sen, Hòa Thịnh, xã Mỹ Hòa; Ấp Cải Già Trên, Cải Già, Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

19/1/2021 (7h30-16h00): Ấp Đồng Cò, Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn. Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

20/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Bào Bèo, Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây

20/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa

21/1/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

21/1/2021 (8h00-9h30): TBA nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Đẳng 1, ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

21/1/2021 (9h40-11h30): TBA nuôi trồng thủy sản Lê Văn Sáng, ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn

21/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn

21/1/2021 (13h30-14h30): TBA nuôi trồng thủy sản Huỳnh Văn Tuấn, ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây

21/1/2021 (15h30-16h30): Trạm cấp nước Mỹ Long Nam, ấp Ba, xã Mỹ Long Nam

22/1/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

22/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Nam

Điện lực Cầu Kè

19/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 3, Cả Chương, Xóm Giữa, một phần ấp 2, xã Phong Thạnh

20/1/2021 (7h30-15h00): Ấp Bà Bảy, một phần ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới

20/1/2021 (9h00-11h00): Trạm Ranh Hạt thuộc một phần ấp 2, xã Phong Thạnh

20/1/2021 (13h00-15h00): Trạm Cầu Trà Mẹt thuộc một phần ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa

21/1/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Rạch Đùi, Xẻo Cạn, xã Ninh Thới

22/1/2021 (7h30-15h00): Ấp Bà Bảy, một phần ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới

Điện lực Trà Cú

17/1/2021 (7h00-16h30): Xã Đại An, Hàm Giang, Hàm Tân, một phần xã Định An. 

19/1/2021 (8h00-8h45): Một phần ấp Cây Da, xã Đại An

Điện lực Tiểu Cần

16/1/2021 (7h00-16h30): Xã Ngãi Hùng (trừ một phần ấp Ngã Tư 2); Xã Tập Ngãi (trừ ấp Giồng Tranh, một phần ấp Cây Ổi, Lê Văn Quới); Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử; Một phần khóm 5, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

17/1/2021 (7h00-16h30): Một phần khóm 1, khóm 2, thị trấn Tiểu Cần; Một phần ấp Cây Hẹ, Sóc Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

19/1/2021 (7h00-16h30): Ấp Bà Ép, một phần ấp Sóc Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

21/1/2021 (7h00-16h30): Ấp Ngãi Hưng, một phần ấp Ngã Tư 2, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

22/1/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

20/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Phú Hưng 2, xã Bình Phú

20/1/2021 (8h00-9h30): Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh

20/1/2021 (10h10-11h30): Cấp nước xã Phương Thạnh

20/1/2021 (13h00-17h00): Ấp Hưng Nhượng B, xã Phương Thạnh

20/1/2021 (13h00-14h00): Cấp nước Thiện Chánh

20/1/2021 (15h00-16h00): Khóm 3 TT Càng Long

21/1/2021 (8h00-9h00): Chi cục thuế Càng Long

21/1/2021 (10h00-11h00; 13h00-14h00): Ấp số 3 xã Mỹ Cẩm

21/1/2021 (15h00-16h00): Ấp số 4 xã Mỹ Cẩm

Điện lực Châu Thành

19/1/2021 (7h30-8h00): Một phần ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc

19/1/2021 (8h00-8h45): Một phần ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc

19/1/2021 (8h30-9h00): Một phần ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh

19/1/2021 (9h00-9h45; 10h00-10h45): Một phần ấp Kinh Xuôi, xã Thanh Mỹ

19/1/2021 (9h30-10h00; 10h30-11h00): Một phần ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh

19/1/2021 (11h00-11h45): Một phần ấp An Chay, xã Thanh Mỹ

19/1/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Hưng Phụ B, xã Đa Lộc

19/1/2021 (14h00-14h30): Một phần ấp Hưng Phụ C, xã Đa Lộc

20/1/2021 (7h30-10h30): Một phần ấp Ngãi Lợi, Rạch Giữa, Bà Trầm, xã Hưng Mỹ

20/1/2021 (8h00-11h00): Khóm 5 phường 8, TP Trà Vinh

20/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

20/1/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Truôn, xã Hòa Lợi

20/1/2021 (14h00-14h30): Một phần ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi

20/1/2021 (15h00-15h30): Một phần ấp Bàu Sơn, xã Đa Lộc

21/1/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo

21/1/2021 (9h45-10h45): Một phần ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo

21/1/2021 (12h00-13h00): Một phần ấp Hòa Lạc B, xã Lương Hòa A

21/1/2021 (13h15-14h15): Một phần ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A

Điện lực Duyên Hải

18/1/2021 (8h00-13h00): KNT Bùi Thanh Trà; một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

18/1/2021 (13h30-16h30): KNT Lâm Văn Chánh, Nguyễn Văn Tuấn thuộc ấp Động Cao, xã Đông Hải

19/1/2021 (8h00-11h30): Một phần khóm 4 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

19/1/2021 (8h00-9h00; 9h30-11h00): Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

19/1/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

19/1/2021 (13h30-14h30; 15h00-16h30): Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

19/1/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

19/1/2021 (16h00-17h00): Trạm Sơn Quân thuộc ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (7h00-8h00): Một phần ấp Sóc Ớt, Đướng Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (9h00-11h30): Một phần khóm 5 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Rọ Say, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (14h30-15h30): Một phần ấp Cốc Lách, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

20/1/2021 (16h00-17h00): Một phần ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Bà Giam A, Bà Giam B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (8h00-11h30): Một phần khóm 3, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (9h30-11h00; 13h00-14h00): Một phần ấp Tà Rom B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Bà Giam B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (13h00-14h00): NMNĐ Lâm Bửu Thành, ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (14h30-15h30): Một phần ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (14h30-15h30): Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

22/1/2021 (16h00-17h00): Một phần ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải