Điện lực thành phố Trà Vinh

27/2/2021 (7h00-16h00): Khóm 9, khóm 10 phường 9. Khu chung cư giáo viên phường 9. Đường Sơn Thông. TBA chuyên dùng cấp điện: Công ty may Hảo Thành, Cơ sở Samva, Trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Công an thành phố, Phòng hậu cần kỹ thuật Phường 9, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3

28/2/2021 (7h00-17h00): KV chợ nhỏ phường 7. Một phần khóm 7, khóm 8 phường 7. KV Phòng hậu cần Công an tỉnh Trà Vinh. Các hẻm phía sau trường mầm non Hướng Dương. TBA chuyên dùng: Phòng hậu cần, Cơ sở Lê Thị Lệ Thu

Điện lực Cầu Ngang

24/2/2021 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa

25/2/2021 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp Năng Nơn, xã Kim Hòa

Điện lực Trà Cú

24/2/2021 (7h20-8h00): Một phần ấp Ô xã Tập

24/2/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Long Hưng, Long Thuận, xã Lưu Nghiệp Anh

24/2/2021 (13h15-14h40; 15h00-16h15): Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh

25/2/2021 (7h00-16h30): Ấp Trà Tro A, Trà Tro B, xã Hàm Giang

27/2/2021 (7h00-16h30): Ấp Vàm xã An Quảng Hữu

28/2/2021 (7h00-16h30): Ấp Chợ, Ngã Ba, ấp Rẫy xã An Quảng Hữu.

Điện lực thị xã Duyên Hải

24/2/2021 (8h00-9h00): Trạm NT Lê Hữu Thừa

24/2/2021 (8h00-10h30): Một phần ấp 14 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

24/2/2021 (10h45-11h00; 13h00-13h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

25/2/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 15 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ

25/2/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ

26/2/2021 (7h30-11h00; 11h00-17h00): Một phần ấp Rạch Giữa, xã Hưng Mỹ

Điện lực Duyên Hải

24/2/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

25/2/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Vĩnh Khánh, Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

26/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Cồn Cù, Hồ Thùng, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải