Điện lực thành phố Trà Vinh

3/4/2021 (7h00-13h00): Công ty Hóa chất Mỹ Lan, Công ty Leioula Garment Co., Công ty Việt Trần, Công ty Khánh Phong, Công ty Khải Hoàn, Công ty Mỹ Lan 3, Công ty Mỹ Lan Quang Điện Tử, Công ty SX Vật tư ngành in Mỹ Lan, Công ty SX Vật tư ngành in Mỹ Lan 1, Công ty Hóa chất Mỹ Lan 2, NM Xử lý nước thải, Công ty Xây dựng thủy lực, Công ty Rynan Smart Fetiliizers, XN Bê tông, NM Chế biến hạt giống cây trồng Trà Vinh, Công ty Ying Hsin, Công ty TLC, Công ty Nguyễn Trình, Công ty Việt Trần Khu 3, Công ty Lý Khải Minh, DNTN Nguyễn Trình, Công ty Aquafeed Cửu Long, Công ty CP bao bì thiên nhiên, Công ty Nhật Nam, Công ty hải sản An Lạc, Công ty CP PCT Việt Nam, Công ty XNK Minh Anh, Công ty Hưởng Thanh Bình, NM Gạch ngói Nguyễn Trình, Công ty Sy Vina (MBA 320KVA), Công ty Vạn Tỷ; Đường KCN Long Đức từ lò bánh mì Thuận Yến đến quán cơm Bảy Loan 3; Đường Trần Thành Đại từ quán cơm Bảy Loan 3 đến nhà thuốc Thủy Tiên; Đường Hồ Thị Nhâm.

4/4/2021 (7h00-16h00): Đường Phạm Ngũ Lão từ ngã 3 đuôi cá đến Sở NN & PTNT; Đường Nguyễn Trung Trực; Hẻm cạnh Sở NN & PTNT

Điện lực Cầu Ngang

6/4/2021 (8h00-13h00; 13h30-16h00): Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây

7/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây.

8/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây.

8/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Huyền Đức, một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

9/4/2021 (7h00-16h00): Một phần ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa

9/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Sóc Giụp, xã Long Sơn

Điện lực Cầu Kè

4/4/2021 (7h30-13h30): Một phần khóm 4, khóm 6 TT Cầu Kè; Ấp Chông Nô 1, Chông Nô 2 xã Hòa Tân

4/4/2021 (13h30-16h00): Trạm Chông Nô 1A thuộc ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân

5/4/2021 (7h30-8h00): Trạm Trà Mẹt 1 thuộc ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa

5/4/2021 (8h30-9h00): Trạm Bưng Cây Xoài 1 thuộc ấp Ô Chích, xã Thông Hòa

5/4/2021 (9h30-10h00): Trạm Cầu Bà Mi thuộc ấp Bà Mi, xã Hòa Ân

Điện lực Trà Cú

3/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên.

4/4/2021 (7h00-16h30): Ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu; một phần ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh.

5/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên.

5/4/2021 (10h00-11h00): Một phần khóm 5 thị trấn Trà Cú

5/4/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên.

5/4/2021 (14h00-14h30): Một phần ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh.

5/4/2021 (15h00-16h00): Một phần ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn.

6/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Cà Săng Cục, xã Hàm Tân.

6/4/2021 (11h00-13h00): Xã Ngọc Biên.

7/4/2021 (7h30-8h00; 16h00-16h30): Một phần khóm 5, thị trấn Trà Cú

7/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng.

7/4/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Ô Rung, xã Phước Hưng.

8/4/2021 (7h00-16h30): Ấp Vàm xã An Quảng Hữu.

8/4/2021 (7h30-8h30): Một phần ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng.

8/4/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn.

8/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Chợ, xã Ngọc Biên.

8/4/2021 (14h30-15h30): Một phần ấp Chợ, xã Long Hiệp.

8/4/2021 (16h00-17h00): Một phần khóm 5 thị trấn Trà Cú.

9/4/2021 (7h00-16h30): Ấp Chợ, Ngã Ba, ấp Rẫy, xã An Quảng Hữu.

Điện lực Tiểu Cần

6/4/2021 (7h30-9h00): Một phần ấp An Cư, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

6/4/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Te Te 2, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

6/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Ô Ét, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (8h00-9h00): Trạm chuyên dùng NMXX Sốc Khenl, ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (9h00-10h00): Trạm chuyên dùng Võ Tuấn Khanh ấp Định Phú A xã Long Thới huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (10h00-11h00): Trạm chuyên dùng Bưu điện Cầu Quan, khóm 1 TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (13h00-14h00): Trạm chuyên dùng Karaoke Cõi Riêng, khóm 3 TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (14h00-15h00): Trạm chuyên dùng Nhà tập thể công nhân thủy sản Cầu Quan, khóm 3 TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (15h00-16h00): Trạm chuyên dùng Cơ sở Nguyễn Văn Trinh, khóm 3 TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

7/4/2021 (16h00-17h00): Trạm chuyên dùng Kho bạc Tiểu Cần, khóm 2 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (7h30-9h00): Trạm chuyên dùng Lò bánh mì Nguyễn Thị Kim, ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (10h00-11h00): Trạm chuyên dùng Công an huyện, khóm 2 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (13h00-14h00): Trạm chuyên dùng TT Giống TS huyện Tiểu Cần, ấp 6, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (14h30-15h30): Trạm chuyên dùng Bưu điện Ngãi Hùng, ấp Ngô Văn Kiệt, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

8/4/2021 (15h30-16h30): Một phần ấp Ngãi Chánh, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

6/4/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

6/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

6/4/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp 15 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

6/4/2021 (13h00-17h00): Một phần khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải

6/4/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Giồng Giếng, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

6/4/2021 (15h20-16h00): Trạm chuyên dùng NT Dương Hoàng Đựng

7/4/2021 (8h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

7/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

8/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 10 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

9/4/2021 (8h00-13h00): Trạm chuyên dùng Công ty Dũng Tiền 1

Điện lực Càng Long

4/4/2021 (7h30-15h30): Xã Bình Phú dọc QL 60, xã Nhị Long Phú, Đại Phúc, xã Nhị Long (trừ ấp Long An, Long Thuận, Rạch Rô 1), ấp Nhuận Thành xã Đức Mỹ.

Điện lực Châu Thành

4/4/2021 (8h00-10h00): Trạm chuyên dùng Nước đá Sao Mai 2

6/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Ngãi Lợi, Rạch Giữa, một phần ấp Bà Trầm xã Hưng Mỹ

9/4/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Hương Phụ C, Giồng Lức, xã Đa Lộc

Điện lực Duyên Hải

5/4/2021 (8h00-11h30): KNT Hà Long Mến thuộc ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

6/4/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

6/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

6/4/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

7/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

7/4/2021 (7h00-17h30): Một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

8/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

8/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Tà Nị, Giồng Bàng, Xẻo Bọng, Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

9/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

9/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Định An, Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

9/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

9/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải; một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh

9/4/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải