Điện lực thành phố Trà Vinh

10/4/2021 (7h30-17h00): Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Bến Có đến Bưu điện Nguyệt Hóa; Đường Võ Văn Kiệt từ Võ Nguyên Giáp đến cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Lộc; Khóm 2 phường 8; Khách sạn Hưng Thuận, Bưu điện Nguyệt Hóa, Khách sạn Thanh Trang, Công ty Trung Tài, Trung đoàn 926

10/4/2021 (8h00-10h00): QL 60 từ cửa hàng tạp hóa Chín Hoa đến Bưu cục Chiến Thắng (dãy đối diện Bưu cục Chiến Thắng); QL 60 từ Phòng CSGT tỉnh đến quán cà phê sân vườn Chân Tình (dãy Phòng CSGT tỉnh); Một phần khu vực khóm 7 phường 8

12/4/2021 (7h30-13h00): - Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến trụ sở Ban nhân dân khóm 10 phường 7 (dãy đối diện nhà trọ Thành Công); - Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến tiệm sửa xe Dương Quang (dãy nhà trọ Thành Công); - Hẻm sau Trung tâm văn hóa tỉnh (trụ sở mới)

13/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa

13/4/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Sóc Thác, xã Nguyệt Hóa

15/4/2021 (7h30-16h30): Công ty TNHH YaZaKi EDS Việt Nam nhà máy Trà Vinh

Điện lực Cầu Ngang

13/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang

Điện lực Cầu Kè

10/4/2021 (7h00-7h30; 15h00-15h45): Trạm Khóm 1 thuộc khóm 1 TT Cầu Kè

10/4/2021 (7h30-10h30): Trạm Xoài U thuộc khóm 1, khóm 2 TT Cầu Kè

11/4/2021 (7h00-7h30; 15h00-15h45): Trạm Châu Thành B thuộc khóm 5, khóm 6 TT Cầu Kè

11/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp 1, ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú. Ấp Ô Mịch, Rùm Sóc, một phần ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền

10/4/2021 (8h00-8h15; 11h45-12h00): Trạm Xã Châu Điền

12/4/2021 (7h30-10h00): Trạm Điện Lực thuộc khóm 7, 8 TT Cầu Kè

12/4/2021 (13h00-16h00): Trạm Bần Xà thuộc ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân

Điện lực Trà Cú

10/4/2021 (7h00-16h30): Một phần khóm 3 thị trấn Trà Cú

13/4/2021 (7h00-16h30): Ấp Nhuệ Tứ A, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang

13/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Giồng Chanh B, xã Long Hiệp

13/4/2021 (14h00-14h30): Ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn

13/4/2021 (15h00-15h30): Ấp Bảy Sào Giữa, xã Kim Sơn

Điện lực thị xã Duyên Hải

10/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

12/4/2021 (8h00-9h30): Trạm chuyên dùng NT La Văn Sớm, NT La Văn Sớm 1

12/4/2021 (10h00-13h00): Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

12/4/2021 (13h30-14h30): Trạm chuyên dùng NT Đỗ Văn Năm

12/4/2021 (15h00-16h00): Trạm chuyên dùng NT Danh Văn Tiển 1.

13/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Giồng Trôm, xã Long Toànthị xã Duyên Hải.

13/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải.

Điện lực Càng Long

10/4/2021 (7h30-17h00): Xã Phương Thạnh, Bình Phú (dọc QL 53 và tỉnh lộ 911). Ấp Long Thuận, Long An, xã Nhị Long. Khóm 7 TT Càng Long. Ấp 3, 4, 5 xã An Trường A

Điện lực Châu Thành

10/4/2021 (8h00-10h00): Xã Song Lộc, một phần xã Lương Hòa; khóm 5 phường 8 TP Trà Vinh (từ vòng xoay tượng đài TP Trà Vinh dọc theo QL 60 đến chợ Lò Ngò xã Hiếu Tử); Ấp Giồng Tranh, một phần ấp Lê Văn Quới, Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

12/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Giồng Giá, Bà Liêm, Long Hưng 2, xã Hòa Minh. Một phần ấp Xẻo Ranh, Rạch Góc, xã Long Hòa

12/4/2021 (8h00-10h00): Ấp Hương Phụ A, Hương Phụ B, Hương Phụ C, xã Đa Lộc

13/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Ô Tre Nhỏ, Ô Tre Lớn, An Chay, xã Thanh Mỹ

13/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc; ấp Tân Ngại, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B, xã Lương Hòa A

Điện lực Duyên Hải

13/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (8h30-9h30): Trạm Cấp nước Ngũ Lạc, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (10h00-11h00): Trạm NMXX Trầm Thành Công, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp La Bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. 

13/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (14h50-15h30): Trạm CHXD Đôn Xuân, xã Xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

13/4/2021 (15h50-16h30): Một phần ấp Xóm Tộ, xã Xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải