Điện lực thành phố Trà Vinh

17/4/2021 (7h30-10h00): Khu tái định cư phường 9

20/4/2021 (7h30-10h00): Trại cá Sa Bình

20/4/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Phú Hòa (KV kênh Phú Hòa)

22/4/2021 (7h00-12h00): Khu vực Bờ bao Phường 7

22/4/2021 (7h30-16h00): Đường Võ Văn Kiệt từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng; Đường D5 và các hẻm; Đường Dương Quang Đông từ hẻm số 301 đến hẻm số 399; Phòng cảnh sát bảo vệ và hổ trợ tư pháp, HKD Quốc Thanh, khu nhà ở Tú Uyên

22/4/2021 (7h30-8h30): Karaoke Sao Vàng 2

22/4/2021 (10h30-11h30): Khách hàng chuyên dùng UBDS & KHHGĐ

22/4/2021 (12h00-13h00): Khách hàng chuyên dùng NH Đông Á

22/4/2021 (13h30-14h30): Khách hàng chuyên dùng Tượng Đài Công viên

Điện lực Cầu Ngang

19/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Thủy Hòa, một phần ấp Thuận An, một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa

20/4/2021 (7h00-16h00): Xã Long Sơn (trừ ấp La Bang, ấp Ô Răng); ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây

20/4/2021 (12h00-16h00): Xã Hiệp Mỹ Tây

22/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Thuận Hiệp, xã Thuận Hòa

23/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Năng Nơn, một phần ấp Kim Câu, xã Kim Hòa

Điện lực Cầu Kè

18/4/2021 (7h30-17h00): Xã Thạnh Phú

20/4/2021 (8h00-12h00): Trạm Bào Giá, Bào Giá 1 thuộc ấp An Trại, xã An Phú Tân

Điện lực Trà Cú

17/4/2021 (7h00-10h00): Xã Phước Hưng, Tập Sơn

17/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Leng, xã An Quảng Hữu

18/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu

18/4/2021 (8h00-16h30): Khóm 2 TT Định An

20/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu

22/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Sóc Tro Giữa, một phần ấp Ngã Ba, một phần ấp Chợ, xã An Quảng Hữu

22/4/2021 (7h30-8h00): Trạm Trương Văn Trường

22/4/2021 (8h30-9h00): Trạm Trần Tuấn Hải

22/4/2021 (9h30-10h00): Trạm Đặng Hữu Tiền

22/4/2021 (10h30-11h00): Trạm Cao Kiên Hồng Gấm

23/4/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Rẫy, xã An Quảng Hữu

23/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn

23/4/2021 (8h00-8h30): Trạm Chùa KósLa

23/4/2021 (9h00-9h30): Trạm Thạch Phải

23/4/2021 (10h00-10h30): Trạm Trần Văn Vinh

23/4/2021 (13h00-13h30): Trạm Hà Minh Đức 2

23/4/2021 (14h00-14h30): Trạm Huỳnh Văn Hiệp

23/4/2021 (15h00-15h30): Trạm Trầm Văn Cường

Điện lực Tiểu Cần

22/4/2021 (7h00-13h00): Một phần ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử; Xã Hiếu Trung (trừ ấp Phú Thọ 1), huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

20/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

20/4/2021 (13h00-17h00): Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

22/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

22/4/2021 (8h00-15h00): Mmột phần khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải

23/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

18/4/2021 (7h30-8h00; 16h30-17h00): Khóm 7 TT Càng Long; Ấp ba, ấp tư xã An Trường

18/4/2021 (7h30-17h00): Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè. Ấp Trà Ốp xã Tân An, các xã An Trường, An Trường A, Tân Bình, Mỹ Cẩm, TT Càng Long (trừ khóm 7 TT Càng Long)

23/4/2021 (7h30-12h30): Xã Đại Phước (trừ ấp Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật)

23/4/2021 (8h00-9h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Đức Mỹ

23/4/2021 (10h20-11h40): Công ty TNHH Kim Bôi

23/4/2021 (13h00-14h00): DNTN SX TM Nguyễn Trình

23/4/2021 (14h30-15h40): Ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ

Điện lực Duyên Hải

19/4/2021 (9h00-11h30): Một phần ấp Đình Củ xã Long Khánh; Một phần khóm 2 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

20/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

20/4/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/4/2021 (9h00-11h30): KNT Nguyễn Văn Chờ, Nguyễn Văn Phương, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

20/4/2021 (9h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp La Bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải