Điện lực thành phố Trà Vinh

18/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Huệ Sanh, xã Long Đức, TP Trà Vinh

19/5/2021 (7h30-16h00): Một phần khóm 7, phường 8, TP Trà Vinh

Điện lực Cầu Ngang

18/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Rạch, xã Thuận Hòa

18/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Tụa, xã Nhị Trường.

18/5/2021 (9h30-10h30): Trạm biến áp Bãi rác Mỹ Long Bắc

18/5/2021 (12h00-16h00): Một phần ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường.

18/5/2021 (13h00-14h00): Trạm biến áp Nước đá Nguyễn Văn Đáng.

18/5/2021 (14h30-15h30): Trạm biến áp Đồn Biên phòng 618

19/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim.

19/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây.

19/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Căn Nom, xã Trường Thọ

19/5/2021 (13h30-16h00): Một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim

20/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông.

20/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Năm. xã Mỹ Long Nam

21/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông

21/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Cải Già Bến, một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông

Điện lực Cầu Kè

17/5/2021 (8h00-8h45): Trạm Bà Bảy 4 thuộc ấp Bà Bảy, xã Ninh Thới

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Kinh Xuôi, xã Thông Hòa

18/5/2021 (9h30-10h30): Trạm Cấp nước Cầu Kè thuộc khóm 4 TT Cầu Kè

Điện lực Trà Cú

18/5/2021 (7h00-13h00): Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên.

18/5/2021 (7h30-14h30): Một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn

18/5/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên

19/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Giồng Tranh, một phần ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên.

20/5/2021 (7h30-14h30): Một phần ấp Sóc Ruộng, một phần ấp Ba Trạch C, xã Tân Hiệp. Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

23/5/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên

Điện lực Tiểu Cần

20/5/2021 (7h00-9h30): Trạm chuyên dùng Công ty Thành Tạo, khóm 2 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

20/5/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Trung Tiến, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

20/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần

20/5/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Te Te 2, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

18/5/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa. Một phần ấp Cồn Ông, ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

18/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

19/5/2021 (8h00-9h00): Trạm chuyên dùng Công ty CP Nước & Môi trường Duyên Hải

19/5/2021 (8h00-13h00): Một phần khóm 2, khóm 30/4, khóm Phước Bình, phường 2. Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

18/5/2021 (7h00-11h00): Ấp Phú Hòa, Giồng Chùa, xã Phương Thạnh

18/5/2021 (8h00-12h00): Khách hàng TTVT Càng Long

18/5/2021 (15h00-16h00; 16h20-17h00): Khóm 4 TT Càng Long

20/5/2021 (7h00-13h00): Xã Tân An (trừ ấp Trà Ốp, Đại An)

20/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Tân An Chợ, xã Tân An

20/5/2021 (14h30-16h00): Khách hàng CN Tân An. Ấp Tân An Chợ, xã Tân An

21/5/2021 (8h00-8h40): Khách hàng QCHQS Càng Long

21/5/2021 (9h00-9h40): TT Trần Minh Quốc

21/5/2021 (10h10-11h00): CN Phú Phong 3

21/5/2021 (13h00-14h00): Ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long

21/5/2021 (14h20-15h40): Khách hàng CS-08 Cầu Dừa Đỏ

21/5/2021 (16h00-17h00): Khách hàng thu phí cầu Cổ Chiên

Điện lực Châu Thành

20/5/2021 (8h00-13h00): Ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ. Ấp Long Trị, xã Long Đức

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Lân, Láng Khoét, Nê Có, Trà Uông, xã Song Lộc. Ấp Ô Bắp, xã Lương Hòa A. Ấp Giồng Tranh, một phần ấp Lê Văn Quới, Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

Điện lực Duyên Hải

18/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Bổn Thanh, một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Ấp 14 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

20/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

20/5/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp Lộ Sỏi A, xã Đôn Xuân, huyện Duyên hải

21/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải