Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

19/9/2023

7:30 - 11:00

Đường Nguyễn Chí Thanh từ cửa hàng xăng dầu phường 9 đến bưu điện phường 6 (dãy cửa hàng xăng dầu phường 9 )

20/9/2023

7:30 - 11:00

Đường Nguyễn Chí Thanh từ Nguyễn Đáng đến hợp tác xã Vĩnh Lợi và các hẻm (dãy sân bóng đá Trung Ngọc)

20/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Rạch Tôm, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành

20/9/2023

10:15 - 12:15

Một phần ấp Rạch Tôm, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành

20/9/2023

13:00 - 14:00

TBA chuyên dùng Công ty Nắng Việt

20/9/2023

14:30 - 16:00

TBA chuyên dùng Hộ kinh doanh An Khang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

19/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Huyền Đức, xã Long Sơn

20/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Lạc Thạnh A, Cầu Vĩ, Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn; Một phần ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

19/9/2023

8:00 - 9:00

Trạm Xóm Chông 1 thuộc ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa

19/9/2023

9:15 - 10:15

Trạm Kinh Ngang 1 thuộc ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa

19/9/2023

10:30 - 11:30

Trạm Chùa Ô Rồm thuộc ấp Ô Rồm, xã Châu Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

19/9/2023

7:20 - 11:15

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần

19/9/2023

13:30 - 14:50

Một phần ấp Đại Mong, xã Phú Cần

19/9/2023

15:00 - 16:45

Một phần ấp Cầu Tre, xã Phú Cần

20/9/2023

7:30 - 9:00

Một phần ấp Lò Ngò, Kinh Xáng, xã Hiếu Tử

20/9/2023

9:15 - 11:00

Một phần ấp Lò Ngò, xã Hiếu Tử

20/9/2023

13:15 - 14:55

Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử

20/9/2023

15:00 - 16:45

Một phần ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

18/9/2023

8:00 - 11:00

Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trường Sơn; trạm chuyên dùng Công ty CP Zaria Xanh

19/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần khóm 1 phường 2, TX Duyên Hải

19/9/2023

8:00 - 13:00

Trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1, NMNĐ Triều Lệ

19/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

19/9/2023

14:00 - 15:40

Trạm chuyên dùng NT Lê Hữu Thừa

19/9/2023

15:50 - 16:40

Trạm chuyên dùng Võ Thành Tài

20/9/2023

8:30 - 13:00

Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

19/9/2023

7:30 - 16:30

Khóm 8, 9 TT Càng Long

20/9/2023

8:00 - 12:00

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh. Trạm Cao Xuân Trường

20/9/2023

13:30 - 14:50

Ấp Phú Thạnh, xã Phương Thạnh

20/9/2023

15:20 - 17:00

Khóm 8 TT Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/9/2023

8:15 - 9:00

Một phần ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A

19/9/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Cốc Lách, Mồ Côi, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải