Điện lực thành phố Trà Vinh

25/5/2021 (7:30 - 16:00): Đường Võ Nguyên Giáp, từ cà phê Hoa Kiểng đến Trung tâm văn hóa mới và các hẻm

26/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần khóm 10 phường 9

27/5/2021 (7:00 - 11:00): Đường Võ Văn Kiệt từ Võ Nguyên Giáp đến Chùa Sóc Cục, phường 8, TP Trà Vinh

Điện lực Cầu Ngang

25/5/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông

25/5/2021 (8:00 - 14:00): Một phần khóm Minh Thuận A, một phần khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang

25/5/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông

25/5/2021 (9:45 - 11:15): Một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa

25/5/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

25/5/2021 (13:15 - 14:40): Một phần ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim. Một phần ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa

25/5/2021 (14:30 - 15:30): Một phần ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam.

25/5/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa

26/5/2021 (8:00 - 12:00): Xã Hiệp Mỹ Đông. Một phần ấp Tư, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam. Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn.

26/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông

27/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Trường Bắn, xã Thạnh Hòa Sơn

27/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Trà Cuôn, ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa. Một phần ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim

27/5/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Sóc Chuối, xã Thạnh Hòa Sơn

27/5/2021 (14:45 - 15:45): Một phần ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim

28/5/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

28/5/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim.

28/5/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Rẫy, xã Vinh Kim

28/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Thuận Hiệp, xã Thuận Hòa

28/5/2021 (14:30 - 15:30): Một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim

29/5/2021 (8:00 - 13:00): Xã Hiệp Hòa, Trường Thọ, xã Nhị Trường (trừ ấp Là Ca A, Là Ca B). Ấp Kim Câu, Năng Nơn, Kim Hòa, ấp Giữa xã Kim Hòa. Ấp Ô Răng, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

Điện lực Cầu Kè

25/5/2021 (8:00 - 11:00): Trạm Ấp 3 Phong Phú thuộc ấp 3 xã Phong Phú

25/5/2021 (13:00 - 15:30): Trạm Kinh 6A thuộc ấp Hội An, xã Hòa Tân

26/5/2021 (8:00 - 11:00): Trạm Rạch Nghệ 5 thuộc ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa

26/5/2021 (13:00 - 15:30): Trạm Rạch Nghệ 7 thuộc ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa

Điện lực Trà Cú

25/5/2021 (7:30 - 11:00): Xã Lưu Nghiệp Anh. Một phần xã Ngãi Xuyên

25/5/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng. Một phần ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, xã Lưu Nghiệp Anh

26/5/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Trà Sất B, xã Long Hiệp

28/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Mé Rạch B, xã Đại An, xã Định An

28/5/2021 (13:30 - 15:30): Một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn

29/5/2021 (8:00 - 13:00): Xã Ngọc Biên

29/5/2021 (15:00 - 15:30): Một phần ấp Nô Rè, xã Long Hiệp

Điện lực Tiểu Cần

26/5/2021 (7:30 - 13:00): Một phần ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

30/5/2021 (7:30 - 16:00): Xã Long Thới, Tân Hòa, thị trấn Cầu Quan; Xã Phú Cần (trừ ấp Cây Hẹ, Xóm Vó, một phần ấp Đại Mong), huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

27/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp 11, ấp 12, ấp 13, ấp 14 xã Long Hữu. Một phần khóm 1 phường 2. Toàn bộ xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

27/5/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải

27/5/2021 (14:00 - 14:50): Trạm chuyên dùng NT Phan Văn Nhẫn

27/5/2021 (15:00 - 15:50): Trạm chuyên dùng NT Phạm Công Tùng

28/5/2021 (8:00 - 8:50): Một phần khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải

28/5/2021 (9:00 - 9:50): Một phần khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải

28/5/2021 (10:00 - 10:50): Trạm chuyên dùng Đèn đường Hương lộ 81

28/5/2021 (11:00 - 11:50): Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Cón.

28/5/2021 (13:30 - 14:20): Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

28/5/2021 (14:30 - 15:20): Một phần ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

28/5/2021 (15:30 - 16:20): Trạm chuyên dùng Đèn đường TL913 (Đèn đường QL 53B)

Điện lực Càng Long

26/5/2021 (7:30 - 12:00): Ấp Tân Phúc, xã Đại Phúc

27/5/2021 (7:30 - 12:00): Ấp Bình Hội, xã Huyền Hội

27/5/2021 (11:30 - 12:30): Xã Bình Phú dọc QL 60, xã Đại Phúc, Nhị Long Phú, Nhị Long (trừ ấp Long An, Long Thuận), ấp Nhuận Thành xã Đức Mỹ

27/5/2021 (12:30 - 13:30): Ấp Đon xã Nhị Long

28/5/2021 (8:00 - 9:00): Xã Đức Mỹ, ấp Đon xã Nhị Long, ấp Dừa Đỏ 3 xã Nhị Long Phú, ấp Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật, Nhị Hòa xã Đại Phước

28/5/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp A, Đại Đức, xã Đức Mỹ

28/5/2021 (9:00 - 11:00): Ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ

28/5/2021 (13:00 - 17:00): Công ty Đông Thái

28/5/2021 (13:30 - 15:00): Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ

28/5/2021 (15:30 - 16:30): Ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ

29/5/2021 (8:00 - 12:00): Xã Phương Thạnh, Bình Phú, Khóm 8 TT Càng Long, Ấp Long Thuận, Long An, Rạch Rô 1, Rạch Rô 2 xã Nhị Long

29/5/2021 (12:00 - 14:00): Ấp Cây Cách, xã Bình Phú

29/5/2021 (13:00 - 14:00): BĐ Phương Thạnh

29/5/2021 (14:10 - 15:30): HKD Huỳnh Chăm

29/5/2021 (15:50 - 17:00): Ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh

Điện lực Châu Thành

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

25/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Bến Có, Sóc Thác, xã Nguyệt Hóa

25/5/2021 (8:30 - 9:15): Một phần ấp Thông Lưu, xã Hòa Minh

25/5/2021 (9:30 - 10:15): Một phần ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

25/5/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh. Ấp Xẻo Ranh, Rạch Gốc xã Long Hòa

30/5/2021 (8:00 - 10:00): Trạm chuyên dùng Huyện ủy Châu Thành

30/5/2021 (10:15 - 11:15): Trạm chuyên dùng UBND huyện Châu Thành

30/5/2021 (11:00 - 15:00): Xã Phước Hảo

30/5/2021 (13:00 - 13:45): Trạm chuyên dùng CS Thu Hằng

30/5/2021 (14:00 - 15:00): Một phần ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa

Điện lực Duyên Hải

25/5/2021 (9:00 - 11:30): Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

26/5/2021 (7:00 - 13:00): Một phần ấp Rọ Say, Sóc Ruộng, Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Mé Láng, Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

27/5/2021 (7:30 - 14:00): Một phần ấp Vĩnh Khánh, Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

27/5/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp Vĩnh Khánh, Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Một phần khóm 6 thị trấn Long Thành. Một phần ấp Long Khánh A, Đình Củ, xã Long Khánh. Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải