Điện lực Cầu Ngang

21/7/2021

7:00 - 16:00

 Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

22/7/2021

8:00 - 10:20

 Trạm biến áp khu nuôi trồng thủy sản Lâm Minh Vũ

22/7/2021

11:00 - 13:00

 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cầu Ngang

22/7/2021

13:30 - 15:10

 Trạm biến áp xay xát Nguyễn Văn Út

23/7/2021

8:00 - 11:00

 Nhà máy nước đá Tân Thuận

23/7/2021

8:00 - 11:00

 Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

Điện lực Tiểu Cần

20/7/2021

7:30 - 12:00

 Ấp Phụng Sa, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

22/7/2021

8:00 - 9:00

 Trạm chuyên dùng NMXX Tạ Lễ Tuấn, khóm 1 thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

22/7/2021

9:00 - 10:00

 Trạm chuyên dùng Giầy Châu Phú, ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

Điện lực Châu Thành

22/7/2021

8:00 - 8:45

 Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Minh Lợi

22/7/2021

9:00 - 11:00

 Trạm chuyên dùng Bưu điện Mỹ Chánh

22/7/2021

12:15 - 13:00

 Trạm chuyên dùng Cấp nước Mỹ Chánh

23/7/2021

8:30 - 9:30

 Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá tinh khiết & đóng chai Năm Cần

23/7/2021

10:00 - 10:45

 Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá tinh khiết & đóng chai Năm Cần

23/7/2021

11:00 - 13:00

 Trạm chuyên dùng Bệnh viện huyện Châu Thành

23/7/2021

13:15 - 14:00

 Trạm chuyên dùng XX Minh Phát

Điện lực Duyên Hải

20/7/2021

8:30 - 17:00

 Ấp Vàm Rạch Cỏ, Cái Cỏ, xã Long Vĩnh. Ấp Hồ Tàu, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải