Điện lực thành phố Trà Vinh

8/7/2021 (7:30 - 9:00): Trụ sở Công ty Xây Lắp Bưu Điện

8/7/2021 (7:30 - 12:00): Khóm 8 phường 9

8/7/2021 (9:30 - 10:30): Cơ sở Nguyễn Văn Chính

8/7/2021 (11:00 - 12:00): Công ty C&S

8/7/2021 (12:30 - 13:30): Công ty Boo Nước

8/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần khóm 9 phường 9

11/7/2021 (6:30 - 7:30): Đường Nguyễn Thị Út từ đường Lý Thường Kiệt đến Phạm Thái Bường. Đường Lý Thường Kiệt từ Hùng Vương đến Độc Lập dãy chẳn. Đường Độc Lập dãy chẳn từ Bạch Đằng đến Phạm Thái Bường. Đường Phạm Thái Bường từ Độc Lập (dãy chẳn) đến Hùng Vương (dãy khách sạn Thanh Trà). Đường Hùng Vương từ đường Bạch Đằng đến khách sạn Thanh Trà

11/7/2021 (7:30 - 16:30): Đường Độc Lập dãy chẳn từ Bạch Đằng đến Phạm Thái Bường. Đường Phạm Thái Bường từ Độc Lập (dãy chẳn) đến Hùng Vương (dãy khách sạn Thanh Trà)

11/7/2021 (15:30 - 17:30): Đường Nguyễn Thị Út từ đường Lý Thường Kiệt đến Phạm Thái Bường. Đường Lý Thường Kiệt từ Hùng Vương đến Độc Lập dãy chẳn. Đường Độc Lập dãy chẳn từ Bạch Đằng đến Phạm Thái Bường. Đường Phạm Thái Bường từ Độc Lập (dãy chẳn) đến Hùng Vương (dãy khách sạn Thanh Trà). Đường Hùng Vương từ đường Bạch Đằng đến khách sạn Thanh Trà

Điện lực Cầu Ngang

7/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa

7/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Vinh Cửu, xã Vinh Kim

7/7/2021 (9:40 - 11:40): Trạm biến áp Cống Long Hòa

7/7/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

7/7/2021 (13:30 - 14:50): Một phần ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc

7/7/2021 (15:00 - 16:00): Trạm biến áp Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại Khải Phong

8/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa

8/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Chông Bát, xã Nhị Trường

8/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Bến Kinh, một phần ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc

9/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Mỹ Quí, xã Hiệp Mỹ Tây

9/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang

Điện lực Cầu Kè

6/7/2021 (8:00 - 8:45): Ấp Cả Chương, xã Phong Thạnh

10/7/2021 (8:00 - 13:00): Xã Thạnh Phú

Điện lực Trà Cú

6/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn

6/7/2021 (10:00 - 10:30): Một phần ấp Long Trường, xã Tân Hiệp

6/7/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Chông Bát, xã Tân Hiệp

6/7/2021 (14:00 - 14:30): Một phần ấp Chông Bát, xã Tân Hiệp

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Đường dây khách hàng Hà Văn Hiệp

7/7/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

Điện lực Tiểu Cần

6/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Tân Trung Giồng B, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

Điện lực thị xã Duyên Hải

6/7/2021 (8:00 - 9:00): Trạm chuyên dùng Bến Phà Kinh Tắc 1

6/7/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp 11 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Long Điền, một ấp Thống Nhất, xã Long Toàn. Một phần ấp Giồng Giếng, một phần ấp Mù U, một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

Điện lực Càng Long

5/7/2021 (8:00 - 9:00): Cấp nước xã Bình Phú

5/7/2021 (8:00 - 9:30): Khóm 6 TT Càng Long

5/7/2021 (9:50 - 11:00): Khóm 3 TT Càng Long

5/7/2021 (13:00 - 14:00): Ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh

5/7/2021 (14:20 - 15:20): Ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh

5/7/2021 (15:50 - 16:50): Ấp Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long

Điện lực Châu Thành

10/7/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo. Ấp Bãi Vàng, Đại Thôn, Rạch Vồn, Ngãi Hiệp, Ngãi Lợi, Bà Trầm, Rạch Giữa, Hưng Mỹ, xã Hòa Lợi, Long Hòa, Hòa Minh

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ; ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh

Điện lực Duyên Hải

11/7/2021 (6:30 - 17:00): Ấp Hồ Thùng, một phần ấp Cồn Cù, Phước Thiện, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (8:00 - 8:40): Trạm Lâm Văn Tú, TT Long Thành, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (8:00 - 8:40): Trạm Dương Công Đoàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (9:00 - 10:00): Trạm Nguyễn Văn Học, TT Long Thành, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (9:00 - 10:00):  Trạm Đoàn Công Thắm 1, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (10:30 - 11:30): Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (13:00 - 14:00): Trạm Trần Quốc Mỏng, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (14:30 - 15:30): Trạm Kim Kết, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (16:00 - 16:50): Trạm Thạch Thương, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

11/7/2021 (16:00 - 16:50): Trạm Kiểm soát Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải