Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/7/2023

8:00 - 17:00

Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Đạo Vương, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vĩnh Long

19/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

19/7/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Hoà, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

19/7/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Xẻo Mít 2, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

20/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Hưng, Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Khu làm việc của trại giam tỉnh Vĩnh Long, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

18/7/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 2, ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

18/7/2023

8:40 - 9:40

Khách hàng trạm Nhơn Ngãi 4, ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

18/7/2023

10:00 - 11:00

Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 6, ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

18/7/2023

10:10 - 11:10

Khách hàng trạm Ngãi Hòa 1, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

18/7/2023

11:30 - 12:30

Khách hàng trạm Năm Sang, ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

18/7/2023

11:40 - 12:40

Khách hàng trạm Ngãi Hòa 2, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

19/7/2023

8:00 - 9:00

Khách hàng trạm Hồng Cúc 4, KP Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

19/7/2023

9:30 - 10:30

Khách hàng trạm BĐ Hựu Thành, KP Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

19/7/2023

11:00 - 12:00

Khách hàng trạm hệ thống cấp nước Trà Côn, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

19/7/2023

13:30 - 14:30

Khách hàng trạm trạm cấp nước Hòa Bình, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

19/7/2023

15:30 - 16:30

Khách hàng trạm cấp nước Xuân Hiệp, ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

20/7/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Vĩnh Khánh 2, ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

20/7/2023

8:40 - 9:40

Khách hàng trạm Gò Tranh 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

20/7/2023

10:00 - 11:00

Khách hàng trạm Ông Lãnh 1, ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

20/7/2023

10:10 - 11:10

Khách hàng trạm Gò Tranh 5, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

20/7/2023

11:30 - 12:30

Khách hàng trạm chợ Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

20/7/2023

11:40 - 12:40

Khách hàng trạm NĐH điện lực, khu 4 TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

18/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp 10, ấp 11, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

19/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Bình Phú, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

18/7/2023

8:00 - 10:00

Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

18/7/2023

10:30 - 11:30

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

18/7/2023

11:30 - 12:30

Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

18/7/2023

8:00 - 14:00

Ấp Thành Thuận, Thành Lộc, Thành Lễ, Thành Hòa, Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

19/7/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Bình; Ấp Thành Sơn, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

19/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

20/7/2023

8:00 - 14:00

Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân