Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/7/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Đức, khu TTTM DV B, phường 1, TP Vĩnh Long

26/7/2023

8:00 - 11:30

Khóm Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty TNHH Hoàng Thiên Lộc, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của DNTN Hồ Tân Phước Hưng, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty Hạnh Phúc, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 3, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 4, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

26/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 5, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của BĐ Phú Quới, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty CP dược liệu, ấp Phú Lợi, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của CK Hoàng Dũng, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty Nông Tiến, ấp Hoà Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NMN Lộc Hưng, ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

27/7/2023

8:00 - 17:00

Khu làm việc của HKD Hải Liên, ấp Phú Lợi, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

25/7/2023

10:00 - 14:00

Khu 5 TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn

26/7/2023

9:30 - 15:30

Ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

25/7/2023

7:00 - 7:10

Ấp 8, Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc; ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

25/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc; ấp 3, 3A, 3B, ấp Long Cong, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

25/7/2023

17:00 - 17:10

Ấp 8, Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc; ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

26/7/2023

7:30 - 11:00

Ấp 6, 7, 8, 10 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

26/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp 10 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

27/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

25/7/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Phú A, Thuận Thành A, xã Thuận An, TX Bình Minh

25/7/2023

8:00 - 9:30

Ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

25/7/2023

9:30 - 10:30

Ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

25/7/2023

10:30 - 11:30

Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

25/7/2023

13:30 - 14:30

Ấp Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

25/7/2023

14:30 - 15:30

Ấp Phú Ninh, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

26/7/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Nghĩa, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, Thuận Thành B, xã Thuận An, TX Bình Minh

26/7/2023

8:00 - 9:30

Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, TX Bình Minh

26/7/2023

9:30 - 10:30

Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, TX Bình Minh

26/7/2023

10:30 - 11:30

Khóm 4 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

27/7/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, Thuận Tân B, xã Thuận An

27/7/2023

8:00 - 9:30

Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

27/7/2023

8:30 - 9:30

Khóm 5 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

27/7/2023

9:30 - 10:30

Khóm 5 phường Cái Vồn; Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

27/7/2023

10:30 - 11:30

Khóm 5 phường Cái Vồn; Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

25/7/2023

8:00 - 12:00

Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

25/7/2023

13:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

26/7/2023

8:00 - 16:00

Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

25/7/2023

8:00 - 13:00

Xã Thành Lợi; TT Tân Quới, huyện Bình Tân

25/7/2023

8:00 - 17:00

Khóm Thành Tâm, Thành Công, TT Tân Qưới; Ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

26/7/2023

8:00 - 14:00

Xã Mỹ Thuận; Nguyễn Văn Thảnh; Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

27/7/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tân Qui, xã Tân Bình; Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh; Ấp Thành Nghĩa, Thành Tâm, Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân