Điện lực thành phố Vĩnh Long

4/10/2020 (8h00-11h00): Khu làm việc của Công ty CP Dệt Máy ĐT - TM Thành Công - Lô 2-4, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

6/10/2020 (8h00-11h30): Đường Phạm Hùng, khóm 1, phường 9, TP Vĩnh Long

6/10/2020 (13h00-17h00): Đường Trần Phú từ Sở Xây dựng đến kho xăng dầu phường 4; Đường Nguyễn Văn Thiệt từ ngã 4 Trần Đại Nghĩa - Nguyễn Văn Thiệt đến ngã 3 Nguyễn Văn Thiệt - Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

7/10/2020 (8h00-11h00): Đường Trần Đại Nghĩa từ cầu Hưng đạo Vương đến hẻm Ông Phủ, phường 4, TP Vĩnh Long

8/10/2020 (8h00-11h30): Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Bé, phường 1, TP Vĩnh Long

8/10/2020 (15h20-17h00): Hẻm Cầu Kinh Cụt, đường Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long.

9/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

6/10/2020 (8h30-10h30): Ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

6/10/2020 (13h30-16h30): Ấp Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

9/10/2020 (8h00-16h30): Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Tiến, La Ghì, xã Vĩnh Xuân, xã Hựu Thành, xã Thuận Thới, xã Thới Hòa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Ấp Hiếu Ân, Hiếu Thảo, Hiếu Trung, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Điện lực Tam Bình

3/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

5/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình

6/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình

7/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

8/10/2020 (8h00-13h00): Ấp Lung Đồng, xã Phú Lộc; ấp 2 xã Tân Lộc, huyện Tam Bình

9/10/2020 (7h30-11h30): Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

9/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

9/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

5/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Phú Thọ, Phú Nghĩa, xã Tân Phú, Tam Bình

5/10/2020 (10h00-11h40): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, Tam Bình

5/10/2020 (13h00-14h30): Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, Tam Bình

7/10/2020 (8h30-9h30): Khóm 4 phường Thành Phước, TX Bình Minh

7/10/2020 (10h00-10h45; 11h00-12h20): Ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

9/10/2020 (8h00-13h00): Ấp Đông Hòa 2, Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

6/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

6/10/2020 (8h30-9h30; 9h45-10h45): Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

6/10/2020 (9h45-10h45): Ấp Ruột Ngựa, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

6/10/2020 (11h15-12h15): Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm.

6/10/2020 (11h15-12h15): Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

6/10/2020 (14h00-17h00): Ấp Nhất, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

7/10/2020 (9h00-17h00): Ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

9/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

9/10/2020 (9h00-11h00): Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

9/10/2020 (13h00-15h00): Khóm 1, khóm 2 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

6/10/2020 (8h30-11h30): Ấp An Thành, An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

7/10/2020 (7h30-17h00): Xã Long An, huyện Long Hồ

7/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Phước Lợi A, Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

7/10/2020 (8h30-15h00): Ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

9/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

5/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

6/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

7/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân