Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/10/2020 (8h00-16h00): Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Thới, Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

15/10/2020 (8h00-12h00): Đường Phó Cơ Điều từ Công an tỉnh đến ngã 4 Đồng Quê, phường 3; Đường Trần Phú, phường 4 từ ngã 4 Đồng Quê đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

15/10/2020 (8h00-12h00): Khu làm việc BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đường Trần Phú, phường 4

16/10/2020 (8h00-16h00): Khóm Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long

16/10/2020 (8h00-10h00): Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

13/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

13/10/2020 (13h00-16h30): Ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

15/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

15/10/2020 (13h00-16h30): Ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

16/10/2020 (8h00-16h30): Ấp Hồi Thạnh, Hồi Thành, Hồi Tường, Hồi Phước, xã Xuân Hiệp; Ấp Kênh Mới, Hiệp Lợi, Tân Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

12/10/2020 (8h00-10h30): Trạm UB xã Đông Thành thuộc ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

12/10/2020 (10h40-12h00): Trạm Đông Hòa 2 thuộc ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

14/10/2020 (8h00-9h40): Trạm 2 khóm 3 thuộc khóm 4, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

14/10/2020 (10h00-11h30): Trạm DC khóm 8-2 thuộc khóm 4, phường Thành Phước, TX Bình Minh

16/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, TX Bình Minh

16/10/2020 (8h00-9h00): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

16/10/2020 (9h15-10h15): Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

16/10/2020 (10h30-11h30): Khóm 5, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

16/10/2020 (13h15-14h15): Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

16/10/2020 (14h40-15h40): Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX Bình Minh

16/10/2020 (16h00-17h00): Ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

12/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

13/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng; Ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

13/10/2020 (9h45-10h45): Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn; Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

13/10/2020 (11h00-12h00): Ấp Hiếu Thọ; Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

14/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm; Ấp Phú An, Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (8h30-9h00): Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (9h00-9h30): Ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (9h30-10h00): Ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (9h45-10h15): Ấp Bình Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (10h15-10h45): Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (10h45-11h45): Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (11h00-11h30): Ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (12h30-13h00): Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (13h30-14h00): Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (13h30-14h00): Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (14h15-14h45): Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (14h30-15h00): Ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (15h00-15h30): Ấp Hiếu Minh A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (15h30-16h00): Ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

15/10/2020 (16h00-16h30): Ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (8h00-9h00): Ấp Trường Thọ, Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Rạch Đôi, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (9h15-10h15): Ấp An Quới, Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (10h30-11h30): Ấp Quang Diệu, xã Tân Quới Trung; Ấp Một, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (13h00-15h00): Ấp 7 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (14h30-15h30): Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

16/10/2020 (15h15-16h15): Ấp 3, Phú Khương, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

10/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

10/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Phú An, xã Phú Đức; Ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ; Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

10/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Long Khánh, Long Hòa 1, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít; Ấp Phú Mỹ 2, Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

11/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

12/10/2020 (8h00-11h30): Ấp An Phú A, xã Long An; Ấp Long Thuận, xã Long Phước; Ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ; Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

12/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít; Ấp An Thành, Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

13/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Gò Nhum, Tân Tiến, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

13/10/2020 (8h00-11h30): Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

13/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

13/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Ngã Ngay, xã Tân Long, huyện Mang Thít

15/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

16/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Phước Lợi A, Phước Hanh A, Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

16/10/2020 (8h00-16h00): Khóm 3, 5, 6 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

16/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Phước Thủy, Định Thới A, Định Thới B, Phú Bình, Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít

16/10/2020 (8h00-16h00): Ấp An Hòa, Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít

16/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

12/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Hòa Bình, Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

15/10/2020 (9h00-14h00): Xã Tân Thành, huyện Bình Tân

16/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Hòa An, Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

16/10/2020 (8h30-11h00): Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

16/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân