Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

15/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần đường Nguyễn Huệ từ chợ Long Châu đến UBND phường 2, hẻm 52, phường 2, TP Vĩnh Long

15/8/2023

9:30 - 11:00

Một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

15/8/2023

13:00 - 15:30

Một phần hẻm Vườn Ổi, đường Mậu Thân 2, phường 3, TP Vĩnh Long

15/8/2023

15:30 - 17:00

Một phần đường Mậu Thân từ ngã 3 Chiều Tím đến Nhà thờ phường 3, TP Vĩnh Long

16/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

16/8/2023

8:00 - 9:30

Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, phường 1, TP Vĩnh Long

16/8/2023

9:30 - 11:00

Một phần đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long

16/8/2023

13:00 - 15:30

Một phần đường Trần Phú từ Văn phòng thành ủy đến kho XD phường 4, TP Vĩnh Long

16/8/2023

15:30 - 17:00

Một phần đường Hùng Vương, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

15/8/2023

7:30 - 11:30

Xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

15/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

16/8/2023

7:30 - 16:00

Ấp Hồi Lộc, Hồi Thạnh, Hồi Thành, Hồi Phước, Hồi Tường, Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp; ấp Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

16/8/2023

8:30 - 10:30

Ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

17/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ; ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân; ấp Tầm Vu, Bang Chang, Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

17/8/2023

8:00 - 10:30

Ấp 2 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

17/8/2023

10:30 - 13:00

Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình; Ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

15/8/2023

7:00 - 12:00

Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

15/8/2023

7:30 - 16:30

Khóm 2, khóm 3, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

15/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

16/8/2023

8:00 - 10:30

Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

16/8/2023

10:30 - 12:00

Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, TX Bình Minh

17/8/2023

7:00 - 12:00

Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

17/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

15/8/2023

8:00 - 9:00

Ấp Quang Đức, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

15/8/2023

9:30 - 10:30

Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

15/8/2023

13:00 - 14:00

Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

15/8/2023

15:00 - 16:00

Ấp 8 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

16/8/2023

8:00 - 12:00

Ấp Phú Tân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

16/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

17/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

17/8/2023

8:30 - 17:00

Ấp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

15/8/2023

8:00 - 14:00

Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

16/8/2023

8:00 - 10:00

Khóm Thành Nhân, TT Tân Quới; Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận; Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình; Ấp Thành Đức, xã Thành Lợi

16/8/2023

10:00 - 12:00

Khóm Thành Tâm, TT Tân Quới; Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh; Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi