Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/10/2020 (8h00-11h00): KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

18/10/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Ba Đức, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

20/10/2020 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

20/10/2020 (8h00-16h00): Khu dịch vụ Hòa Phú, Lô A, KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

21/10/2020 (8h00-9h00; 8h00-11h00): Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

21/10/2020 (13h00-17h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/10/2020 (8h00-11h30): Hẻm Lò Voi, phường 5, TP Vĩnh Long

22/10/2020 (13h00-17h00): Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

23/10/2020 (8h00-11h00): Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

23/10/2020 (8h00-13h30): Ấp Hồi Tường, Hồi Phước, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

21/10/2020 (8h00-9h00): Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

21/10/2020 (9h30-10h30): Khóm 4, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

21/10/2020 (11h00-13h00): Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

23/10/2020 (7h30-11h30): Trạm Phú Lộc 4; Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

23/10/2020 (13h00-17h00): Trạm Kênh 2 Nhà Sàn; Ấp Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

19/10/2020 (8h00-10h30): Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

19/10/2020 (8h30-9h10): Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

19/10/2020 (9h30-10h15): Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

19/10/2020 (10h40-11h30): Ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

19/10/2020 (10h40-11h40): Ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

19/10/2020 (13h15-14h15): Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/10/2020 (14h40-15h40): Ấp Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình

19/10/2020 (16h00-17h00): Ấp Phú Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

20/10/2020 (8h30-16h30): Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

21/10/2020 (8h30-15h00): Ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

23/10/2020 (8h30-10h00): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

23/10/2020 (10h10-11h40; 13h00-14h30): Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

19/10/2020 (8h00-15h00): Ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

19/10/2020 (8h00-10h00): Ấp An Lạc 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

19/10/2020 (9h30-12h30): Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

20/10/2020 (8h30-9h30; 9h45-10h45; 11h00-12h00; 13h00-14h00): Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

20/10/2020 (9h00-11h00): Ngân hàng chính sách Vũng Liêm

20/10/2020 (13h00-16h00): NMN Ấp Kinh

20/10/2020 (14h15-15h15; 15h30-16h30): Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

21/10/2020 (8h30-17h00): Ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

22/10/2020 (9h00-9h30): Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

22/10/2020 (9h45-10h15): Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

22/10/2020 (13h00-13h30): Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

22/10/2020 (13h00-17h00): NMN Thái An

22/10/2020 (13h45-14h15): Ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

22/10/2020 (14h30-15h00; 15h15-15h45): Ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

23/10/2020 (8h30-12h00): Ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

17/10/2020 (7h30-16h30): Ấp Thông Quan, An Thành, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

19/10/2020 (7h00-16h30): Ấp Bình Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

21/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Qui, Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

22/10/2020 (7h00-16h30): Ấp Phú An, Bình Hòa, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phong, Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

19/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

21/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

23/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Lợi A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

23/10/2020 (8h00-17h00): Xã Thành Lợi, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân