Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/10/2020 (8h00-17h00): KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

26/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/10/2020 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

27/10/2020 (8h30-16h30): Ấp La Ghì, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

29/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp; Ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

29/10/2020 (13h30-16h30): Ấp Hồi Tường, Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

30/10/2020 (8h00-16h00): Xã Hòa Thạnh, Hòa Hiệp, Hòa Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

25/10/2020 (5h00-17h00): Xã Mỹ Hòa, xã Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

26/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Thuận Thới, xã Thuận An; Khóm 5 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

26/10/2020 (13h00-17h00): Khóm 3 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh 

27/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh

27/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú Hưng, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

28/10/2020 (8h30-10h00): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh 

28/10/2020 (10h20-11h50): Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh 

29/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

30/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân; Xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

27/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

27/10/2020 (9h00-12h00): Trạm NMN Tân Quới Trung

27/10/2020 (9h45-10h45): Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

27/10/2020 (11h00-12h00): Ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

27/10/2020 (13h00-14h00): Ấp Rạch Trúc, xã Thị Trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.

27/10/2020 (13h00-16h00): NMN Trung Thành Tây

27/10/2020 (14h15-15h15): Ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

28/10/2020 (9h00-9h30): Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

28/10/2020 (9h00-12h00): Trạm NMN Hiếu Thành

28/10/2020 (10h00-10h30): Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

28/10/2020 (10h45-11h15): Ấp An Lạc 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

28/10/2020 (12h00-14h30): Trạm NMN An Hậu

28/10/2020 (14h30-17h00): Ấp An Lạc Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

29/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

29/10/2020 (9h00-12h00): Trạm Vườn thanh long Tấn An

29/10/2020 (9h45-10h45): Ấp Cây Gáo, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

29/10/2020 (11h00-12h00): Ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

29/10/2020 (13h00-14h00): Ấp Ngã Chánh, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

29/10/2020 (13h00-16h00): Vườn thanh long Tấn An

29/10/2020 (14h15-15h15): Ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bà Đông, Quang Trạch, xã Trung Chánh; Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

30/10/2020 (9h30-11h30): Ấp 4 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

30/10/2020 (13h00-16h00): Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

26/10/2020 (8h00-12h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội; Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh; Ấp Long Khánh, Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

26/10/2020 (8h00-12h00): Ấp An Phú B, xã Long An; Ấp Long Thuận, Phước Ngươn, xã Long Phước; Ấp Phước Hanh B, Phước Lợi B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

26/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thuận A, Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

30/10/2020 (7h00-16h30): Ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

30/10/2020 (7h30-16h30): Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

24/10/2020 (7h00-16h00): Ấp Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

27/10/2020 (7h00-16h00): Khách hàng Lê Văn Sĩ, ấp Hòa Phú, xã An Phước, huyện Mang Thít

27/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

28/10/2020 (7h00-15h00): Ấp Định Thới B, Phú Bình, xã An Phước, huyện Mang Thít

29/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

30/10/2020 (7h30-17h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Chí B trụ 473CC/144 tuyến 473 Cổ Chiên

30/10/2020 (7h30-17h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Chí B1 trụ 473CC/144/6 tuyến 473 Cổ Chiên

Điện lực Bình Tân

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thành, An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân