Điện lực thành phố Vĩnh Long

26/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/10/2020 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

29/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp; Ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

29/10/2020 (13h30-16h30): Ấp Hồi Tường, Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

30/10/2020 (8h00-16h00): Xã Hòa Thạnh, Hòa Hiệp, Hòa Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

29/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

30/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Kinh Mới, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân; Xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bà Đông, Quang Trạch, xã Trung Chánh; Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

30/10/2020 (9h30-11h30): Ấp 4 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

30/10/2020 (13h00-16h00): Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

30/10/2020 (7h00-16h30): Ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

30/10/2020 (7h30-16h30): Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

30/10/2020 (7h30-17h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Chí B trụ 473CC/144 tuyến 473 Cổ Chiên

30/10/2020 (7h30-17h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Chí B1 trụ 473CC/144/6 tuyến 473 Cổ Chiên

Điện lực Bình Tân

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thành, An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân