Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

28/8/2023

8:00 - 11:30

Đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long

28/8/2023

13:00 - 17:00

Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long

29/8/2023

8:00 - 11:30

Khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

29/8/2023

13:00 - 17:00

Khóm Tân Hưng, phường Tân Hoà, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

27/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Gia Kết, Tầm Vu, Ông Tín, Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

28/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

27/8/2023

7:30 - 12:30

Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

28/8/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

28/8/2023

7:30 - 17:30

Ấp Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa, Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

29/8/2023

7:30 - 17:30

Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

29/8/2023

8:00 - 17:00

Toàn xã Quới An; toàn xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

27/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít; Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

27/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

27/8/2023

7:00 - 11:00

Ấp An Hòa, xã Chánh An, huyện Mang Thít

28/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp Phú Hội, xã An Phước, huyện Mang Thít

28/8/2023

13:00 - 16:00

Ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít

29/8/2023

7:00 - 13:00

Ấp Cái Cạn, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

28/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

28/8/2023

10:00 - 13:00

Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

28/8/2023

13:00 - 16:00

Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân