Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/11/2020 (8h00-11h00): Bên phải từ cầu Tân Hữu đến KS Phương Thảo, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

12/11/2020 (13h00-16h00): Đường Lê Thái Tổ từ hẻm Lê Thị Hồng Gấm đến cầu Lộ, phường 2, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

10/11/2020 (8h30-14h30): Ấp Vĩnh Hòa, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

12/11/2020 (8h00-15h30): Ấp Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, Ninh Hòa, Tường Phước, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

9/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

12/11/2020 (8h00-9h30; 9h40-10h30; 10h40-11h30): Ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

8/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

10/11/2020 (8h30-9h30): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

10/11/2020 (8h30-9h30): Trạm bơm Ấp 6

10/11/2020 (9h45-10h45): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

10/11/2020 (9h45-10h45): Ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

10/11/2020 (11h00-12h00): Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

10/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

11/11/2020 (8h30-11h30): Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

11/11/2020 (13h00-14h45): Ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

11/11/2020 (15h00-17h00): Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

12/11/2020 (8h00-10h30): Công ty TNHH MTV Lương Huy

12/11/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH MTV Vĩnh Minh

12/11/2020 (12h30-15h00): Công ty Lương thực Trà Vinh (kho Tân An Luông)

12/11/2020 (15h00-17h00): Trạm Nhà máy xay xát lúa gạo Nguyễn Văn Hải, trụ 472VLi//P56/T114/1, tuyến 472 Vũng Liêm

Điện Lực Long Hồ

7/11/2020 (7h00-16h30): Ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

7/11/2020 (7h00-13h00): Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ

8/11/2020 (7h00-13h00): Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

10/11/2020 (8h30-13h00): Ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

10/11/2020 (13h00-17h00): Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

12/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

9/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Tân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

10/11/2020 (7h30-16h00): Ấp Tân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

11/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

9/11/2020 (9h00-11h00): Ấp Tân Tân Yên, Tân Cương, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

9/11/2020 (13h00-15h00): Ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

10/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Phú, Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh