Điện lực thành phố Vĩnh Long

14/11/2020 (7h30-16h00): Ấp Phú Hưng, Thạnh Hưng, Hòa Hưng, Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

15/11/2020 (7h30-16h00): Khu làm việc Công ty AsTro, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

15/11/2020 (8h00-17h00): KCN Hòa Phú, ấp Phú Long, Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

15/11/2020 (15h00-15h30): Một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long; Ấp Phước Hanh, Tân Hưng, Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

16/11/2020 (8h30-9h30): Bãi chôn chất thải, ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

18/11/2020 (8h00-16h00): Bên phải đường Mậu Thân từ cầu Mậu Thân đến Trường tiểu học Ngô Quyền, Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường 3, TP Vĩnh Long

20/11/2020 (8h00-11h00): Đường Lê Thái Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

17/11/2020 (8h30-11h30): Ấp Mỹ Bình, Sóc Ruộng, Trà Mòn, Mỹ An, Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Yên, Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

18/11/2020 (8h30-14h00): Trạm Bang Chang 5: Ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

19/11/2020 (10h00-11h30): Trạm Trà Côn 1: Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

20/11/2020 (8h30-11h30): Trạm Mỹ Phú 3: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

20/11/2020 (13h00-16h00): Ấp Ninh Thuận, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

16/11/2020 (8h00-15h00): Ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

16/11/2020 (8h30-11h30): Ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

17/11/2020 (8h00-14h00): Ấp Thuận Phú A, Thuận Thới, Thuận Thành A, Thuận Thành B, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An; Khóm 4, 5 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

18/11/2020 (8h00-15h00): Khóm 3 phường Thành Phước; Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh 

19/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Hòa 1, Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

20/11/2020 (8h00-11h30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

20/11/2020 (13h30-17h00): Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

18/11/2020 (8h30-11h00): Trạm NMN Trung Chánh

18/11/2020 (9h00-11h00): Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

18/11/2020 (12h00-16h00): Trạm XX Tân Thành

20/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Quang Hòa, Quang Bình, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

16/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Lợi, Hòa Quí, Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

17/11/2020 (8h30-17h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

18/11/2020 (8h30-17h00): Xã An Bình, huyện Long Hồ

19/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thuận A, Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

14/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

17/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

19/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Chí, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

17/11/2020 (8h00-9h00): Ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

17/11/2020 (8h00-9h00; 9h30-10h30): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

17/11/2020 (9h30-10h30; 11h00-12h00): Ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

17/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Tân Khánh, Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

19/11/2020 (8h00-9h00; 8h00-10h00): Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

19/11/2020 (8h00-9h00; 10h30-11h30): Ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

19/11/2020 (9h30-10h30; 10h30-11h30; 11h00-12h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

19/11/2020 (10h30-11h30): Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

19/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Hưng Thịnh, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

20/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Bình, Hòa Thuận, Hòa Thới, Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh