Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

6/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần khóm Tân Bình, Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

6/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần khóm 5, phường 2, TP Vĩnh Long

6/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

7/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Long Thanh, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

7/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần phía tay trái đường Phạm Hùng từ trường THPT Trưng Vương đến Công an phường 9, TP Vĩnh Long

8/9/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

8/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần khóm Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long. KDC Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

8/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh; ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

8/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình; Ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

6/9/2023

7:30 - 16:30

Khóm 4 phường Thành Phước, TX Bình Minh

7/9/2023

8:00 - 9:30

Khóm 5 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

7/9/2023

9:30 - 16:30

Khóm 1, 5 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

8/9/2023

8:30 - 10:00

Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

8/9/2023

10:00 - 11:30

Khóm 3, 4 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

8/9/2023

13:30 - 15:00

Khóm 3, 4 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

8/9/2023

15:00 - 16:00

Khóm 4 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

6/9/2023

7:00 - 14:00

Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

6/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Thuận 1, Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

7/9/2023

7:00 - 10:30

Ấp An Phú, Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ

7/9/2023

7:00 - 16:00

Ấp Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú; Ấp Bình Hòa 1, Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

8/9/2023

7:00 - 13:00

Ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

8/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

6/9/2023

7:00 - 17:00

Khóm 2 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

8/9/2023

8:00 - 10:00

Khóm Tân Lợi, TT Tân Quới; Ấp Tân Biên, Tân Phú, xã Tân Thành; Ấp Tân Minh, xã Tân Lược; Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh; Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

8/9/2023

10:00 - 12:00

Khóm Thành Quới, TT Tân Quới; Ấp Tân Phước, xã Tân Bình; Ấp Tân Dương, Tân Mỹ, xã Tân Thành; Ấp Mỹ Thạnh B, Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

8/9/2023

11:00 - 13:00

Ấp Thành Trí, xã Thành Lợi; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành; Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân