Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

14/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần đường Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

14/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Nhơn Ngãi, Tương Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

16/9/2023

8:30 - 10:30

Ấp Mỹ Thạnh B, An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

16/9/2023

9:00 - 13:00

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

16/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Đông Hòa 1, Đông Hòa 2, Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, dân cư vượt lũ Hoá Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

14/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm; Một phần ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

14/9/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Trạm bơm thuộc ấp 6, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

14/9/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

15/9/2023

8:30 - 11:00

Khóm Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân