Điện lực thành phố Vĩnh Long

21/11/2020 (8h00-11h00): Khu làm việc Viện Kiểm sát, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

21/11/2020 (9h00-10h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/11/2020 (7h00-16h00): Khóm Tân Hưng, Tân Thuận, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

22/11/2020 (8h00-17h00): Lô A, B, C KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

24/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân An, Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

26/11/2020 (8h00-16h00): Đường Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

24/11/2020 (8h30-11h30): Trạm Long Thạnh 2: Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

24/11/2020 (13h00-16h00): Trạm Phú Hưng 2: Ấp Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

25/11/2020 (8h30-11h30): Trạm Xuân Hiệp 3: Ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

25/11/2020 (13h00-16h00): Trạm Ba Chùa A: Ấp Ba Chùa A, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

26/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

22/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 10 xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

22/11/2020 (8h00-13h00): Ấp Mỹ Tân, ấp 10, ấp 11, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

23/11/2020 (8h00-13h00): Ấp 6 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

25/11/2020 (8h00-13h00): Ấp 3 xã Hòa Thạnh; Ấp 6 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

26/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

23/11/2020 (7h00-17h00): Khóm 3, phường Cái Vồn; Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

23/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

23/11/2020 (13h30-14h30): Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

24/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Lý, Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thuận Thành A, Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

24/11/2020 (8h30-9h30; 9h45-10h45): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

24/11/2020 (8h30-9h30): Ấp 7 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

24/11/2020 (9h45-10h45): Ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

24/11/2020 (11h00-12h30): Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

24/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (8h30-9h30): Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (8h30-9h00): Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (9h15-9h45; 10h00-10h30): Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (9h45-10h45): Ấp 2 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (11h00-12h00): Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (11h00-11h30): Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (13h00-14h00): Ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (13h00-13h30): Ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Bình Trung, Bình Thành, xã Trung Hiếu; Ấp Bình Phụng, Ruột Ngựa, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

25/11/2020 (14h15-15h15; 15h30-16h30): Ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

26/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

26/11/2020 (9h00-15h00): Ấp Phong Thới, Thị Trấn, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

21/11/2020 (7h00-17h00): Xã Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

24/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần xã An Bình

25/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

26/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thanh Phong, Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

23/11/2020 (9h00-12h00): Ấp Phước Lộc, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Phú, xã Thuận An; Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh

24/11/2020 (8h00-9h00; 9h30-10h30): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

24/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

25/11/2020 (8h00-17h00): Xã Thành Trung, huyện Bình Tân

26/11/2020 (8h00-9h00): Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

26/11/2020 (9h30-10h30): Ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

26/11/2020 (11h00-12h00): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân