Điện lực thành phố Vĩnh Long

2/12/2020 (8h00-16h00): Đường Phó Cơ Điều, Nguyễn Trung Trục, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long

3/12/2020 (8h00-16h00): Đường Mậu Thân từ UBND phường 3 đến chợ phường 3, TP Vĩnh Long

4/12/2020 (8h00-9h30): Đường Trần Đại Nghĩa từ cầu Hưng Đạo Vương đến hẻm Ông Phủ, phường 4, TP Vĩnh Long

4/12/2020 (10h00-11h00): Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

4/12/2020 (11h00-11h30): Đường Phó Cơ Điều từ Trường đại học XDMT đến ngã 3 Chiều Tím, phường 3, TP Vĩnh Long

4/12/2020 (13h00-15h00): Đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Bé, phường 1, TP Vĩnh Long

4/12/2020 (15h30-17h00): Khu TĐC Mỹ Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

Điện Lực Trà Ôn

4/12/2020 (8h30-11h30): Trạm Ba Cảm: Ấp Kinh Số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

4/12/2020 (13h30-16h30): Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

4/12/2020 (8h00-13h00; 13h00-15h00): Ấp Thuận Tiến A, B xã Thuận An, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

3/12/2020 (8h00-12h00): Trạm May Càng Long

3/12/2020 (13h00-17h00): Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

4/12/2020 (7h00-9h00): Ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

4/12/2020 (9h30-12h30): Ấp An Lạc Đông, An Lạc Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

4/12/2020 (13h00-17h00): Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

3/12/2020 (8h00-13h00): Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ

3/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

29/11/2020 (7h00-16h00): Xã An Phước, Tân An Hội, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít (từ cầu Đìa Môn đến nghĩa trang huyện Mang Thít và đến cầu Tân Qui)

Điện lực Bình Tân

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thành Công, Thành Nhân, Tân Đông, Tân Vinh, Tân Hạnh, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân