Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

22/9/2023

7:30 - 11:00

Ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

22/9/2023

8:00 - 17:00

Hệ thống chiếu sáng đường Phạm Hùng, phường 9; Hệ thống chiếu sáng khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

23/9/2023

6:00 - 17:00

Phường Tân Hòa; phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

24/9/2023

5:30 - 17:00

Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

24/9/2023

6:00 - 17:00

Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

24/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường 8, phường 2. Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

23/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Mương Điều, xã Tích Thiện; Ấp Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình; Ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

24/9/2023

8:00 - 12:00

Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ; Ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân; Ấp Tầm Vu, Phạm Thị Mến, Bang Chang, Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

22/9/2023

7:00 - 17:00

Xã Tân Phú, Phú Thịnh và xã Song Phú, huyện Tam Bình

24/9/2023

7:00 - 17:00

Khóm 2, 4 phường Cái Vồn; Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Thành Phước; Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thuộc TX Bình Minh. Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

22/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

22/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

23/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước; Ấp Định Thới, Thuận Thới, Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân    

22/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Thành, An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân