Điện lực thành phố Vĩnh Long

6/12/2020 (8h00-17h00): KCN Hòa Phú - ấp Phước Hòa, Phú Long, Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

8/12/2020 (8h00-11h30): Đường Lê Thái Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long

8/12/2020 (13h30-16h00): Đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

8/12/2020 (8h30-12h00): Trạm Tường Nghĩa 1A, Tường Thịnh 2: Ấp Tường Nghĩa, Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

10/12/2020 (8h30-11h30): Ấp Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

10/12/2020 (13h00-16h30): Ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

9/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

6/12/2020 (8h00-16h00): Trạm Công ty Khang Lộc; Trạm Công ty Nhựa Thịnh Hòa

7/12/2020 (8h00-11h30): Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

9/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

10/12/2020 (7h30-16h00): Ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

10/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

5/12/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

8/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

10/12/2020 (8h00-17h00): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

8/12/2020 (8h30-9h30): Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

10/12/2020 (8h00-11h30): Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ

10/12/2020 (13h00-17h00): Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

6/12/2020 (8h30-10h30): Khu hành chánh huyện Bình Tân

7/12/2020 (8h30-10h30): Nhà máy nước Thành Lợi

7/12/2020 (13h30-15h30): Trạm nước đá Bá Ngọc