Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

30/9/2023

6:00 - 17:00

Phía trái từ cầu Đường Chừa đến chợ Cầu Đôi, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Một phần xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

1/10/2023

6:00 - 6:30

Đường Phan Văn Đáng, phường 8 từ cầu Tân Hữu đến cầu cái Cam 2, phường 9, TP Vĩnh Long

1/10/2023

6:00 - 17:30

Đường Phan Văn Đáng từ cầu Cái Cam 2 đến chợ phường 9, phường 8, phường 9, TP Vĩnh Long; Phía phải đường Phạm Hùng từ chợ phường 9 đến ngã 3 Cần Thơ, phường 9, TP Vĩnh Long

1/10/2023

17:00 - 17:30

Đường Phan Văn Đáng, phường 8 từ cầu Tân Hữu đến cầu cái Cam 2, phường 9, TP Vĩnh Long

2/10/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

2/10/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

1/10/2023

6:30 - 18:00

Ấp 4, 7, 8, 9, 10, Hòa Phong, xã Hòa Hiệp; ấp 2 xã Hòa Thạnh; xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

1/10/2023

7:00 - 18:00

Khóm Đông Bình, Đông Bình A, Đông Bình B, Đông Thuận, phường Đông Thuận; khóm 2, khóm 4 phường Cái Vồn; khóm 5 phường Thành Phước; xã Thuận An; ấp Đông Bình B, xã Đông Bình; ấp Thuận Tiến A, B, C, xã Thuận An; ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hòa, Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

30/9/2023

8:00 - 17:00

Toàn xã Quới An; toàn xã Trung Thành Tây; huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

2/10/2023

7:30 - 9:30

Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

2/10/2023

7:30 - 11:30

Ấp An Thành, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

30/9/2023

7:30 - 11:00

Ấp Cái Tranh, Cái Cạn, xã Cái Cạn; ấp Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít (từ trạm 110kV Cổ Chiên đến cầu Cái Cạn)