Điện lực thành phố Vĩnh Long

3/1/2021 (7h30-16h00): Đường 14 tháng 9, Nguyễn Chí Thanh - Khu TĐC phường 5; Khóm 6 phường 5, TP Vĩnh Long.

4/1/2021 (7h30-16h00): Đường Đinh Tiên Hoàng, một phần khu vượt lũ phường 8; Khóm 5 phường 8, TP Vĩnh Long.

5/1/2021 (8h00-9h30): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

5/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

5/1/2021 (10h00-11h30): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

5/1/2021 (13h00-14h30): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

5/1/2021 (13h00-16h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

5/1/2021 (15h00-17h00): Khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

6/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

6/1/2021 (8h00-16h00): Bên phải đường Phạm Hùng từ công viên phường 9 đến kho Vĩnh Tiến, phường 9, TP Vĩnh Long

6/1/2021 (13h00-16h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Minh

5/1/2021 (8h00-10h00): Khóm Đông An, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

5/1/2021 (10h00-11h30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

5/1/2021 (14h00-15h00): Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, TX Bình Minh

7/1/2021 (8h00-10h00): Khóm 2, 3 phường Cái Vồn, TX Bình Minh 

7/1/2021 (10h10-11h40): Khóm 3 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

7/1/2021 (8h30-9h30): Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

7/1/2021 (8h30-9h30): Ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

7/1/2021 (9h45-10h45): Ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

7/1/2021 (9h45-10h45): Ấp Nhất, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

7/1/2021 (11h00-12h00): Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

7/1/2021 (11h00-12h00): Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm