Điện lực thành phố Vĩnh Long

10/1/2021 (6h00-17h00): Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

10/1/2021 (6h00-13h50): Phường Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội, TP Vĩnh Long

10/1/2021 (6h30-16h30): Khu vượt lũ phường 9 - khóm 3 phường 9; Phường Trường An, Tân Ngãi; Lộ Bờ Gòn từ đầu đường Vượt Lũ phường 9 chợ phường 9; Đường Phan Văn Đáng, phường 9

10/1/2021 (7h30-16h00): Khu TĐC phường 5, khóm 6 phường 5, TP Vĩnh Long

10/1/2021 (8h00-14h00): Khu Hành chánh tỉnh, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

10/1/2021 (13h30-16h00): Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

11/1/2021 (7h00-16h00): Hẻm 130, Lô 2, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

11/1/2021 (8h00-16h00): Đường Phó Cơ Điều, Nguyễn Trung Trục, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long

12/1/2021 (7h30-16h00): Khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (8h00-16h00): Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Văn Đáng, phường 9, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (8h00-8h40; 9h00-9h40): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (10h00-11h30; 13h00-14h30): Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (13h00-13h40; 14h00-15h30): Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (14h50-17h00): Khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

14/1/2021 (15h50-17h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

Điện lực Tam Bình

14/1/2021 (8h00-17h00): Xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

12/1/2021 (9h00-10h30): Ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh

12/1/2021 (9h00-10h30; 10h30-12h00): Ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

12/1/2021 (14h00-16h30): Khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận; Khóm 4 phường Thành Phước, TX Bình Minh

14/1/2021 (8h00-10h00; 10h10-11h40): Khóm 4 phường Thành Phước, TX Bình Minh

14/1/2021 (8h30-11h30): Ấp Thuận Phú C, Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh

14/1/2021 (13h30-15h00): Ấp Thuận Phú A, Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh

14/1/2021 (14h00-15h00): Ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

11/1/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

9/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Trinh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ