Điện lực thành phố Vĩnh Long

16/1/2021 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

17/1/2021 (6h30-16h30): Ấp Tân Hưng, Tân Hiệp, Tân Thới, Tân Bình, Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ; Ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

17/1/2021 (6h30-16h30): Đường Cà Dâm, Nguyễn Văn Lậu, phường 8, TP Vĩnh Long 

17/1/2021 (7h00-16h30): KDC phường 8; Đường Phan Văn Đáng, phường 8, TP Vĩnh Long

17/1/2021 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Huệ từ ngã 3 Cần Thơ đến UBND phường 2; Hẻm 52 Lô 2 đường Nguyễn Huệ, phường 2; Hẻm 44 đường Phạm Hùng, phường 2, TP Vĩnh Long

19/1/2021 (8h00-16h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

19/1/2021 (8h00-11h30; 13h00-17h00): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

20/1/2021 (8h00-11h30; 13h00-17h00): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

21/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

21/1/2021 (13h00-17h00): Tổ 48 khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long

22/1/2021 (8h00-17h00): KDC phường 4, đường Trần Phú, TP Vĩnh Long

22/1/2021 (8h00-12h00): Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

19/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Khánh 1, Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; Ấp Cây Gòn, Tích Lộc, Tích Quới, Tích Khánh, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

20/1/2021 (9h00-11h30): Ấp Ngãi Lộ A, Bầy Dầy, Thôn Rôn, Ngãi Lộ B, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

20/1/2021 (13h00-15h00): Ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

19/1/2021 (8h00-17h00): Ấp An Hòa B, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

18/1/2021 (8h00-10h00): Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

18/1/2021 (8h00-16h00): Khóm 2, 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

18/1/2021 (10h10-11h40): Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

19/1/2021 (8h00-10h00): Khóm 2, khóm 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

19/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/1/2021 (10h10-13h00): Khóm 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

21/1/2021 (8h30-16h00): Ấp Phú Trường, Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

22/1/2021 (7h30-16h00): Khóm 3, phường Thành Phước; Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

22/1/2021 (8h00-15h00): Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

22/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

22/1/2021 (8h30-17h00): Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận

Điện lực Vũng Liêm

18/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng; Ấp 6, ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

19/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành; Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận; Ấp Nhơn Ngãi, Nhơn Nghĩa, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

19/1/2021 (9h00-17h00): Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

20/1/2021 (8h00-17h00): Ấp An Lạc Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

20/1/2021 (9h00-12h00): Ấp 4, Mướp Sát, Rạch Ngay, Rạch Nưng, Trung Hưng, Trung Trị, xã Trung Hiệp; Ấp Quang Bình, Quang Minh, Quang Hòa, Hiệp Trường, xã Quới An; Toàn xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (8h30-9h30): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (8h30-9h00): Ấp 7 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (9h30-10h00): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (9h45-10h45): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (10h15-11h00): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (11h00-12h00): Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (13h00-14h00): Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (13h00-13h30): Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (14h00-15h00): Ấp 3 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

21/1/2021 (14h15-16h00): Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

22/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Xuân Minh 1, Xuân Minh 2, Tân Xuân, Phước Lộc, Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

16/1/2021 (7h30-17h00): Khóm 1 thị trấn Long Hồ

17/1/2021 (6h30-16h30): Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

19/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Phú Mỹ, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

22/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thành Trí, Thành Tâm, thị trấn Tân Quới

22/1/2021 (8h00-10h00): Ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

22/1/2021 (10h30-12h00; 13h30-17h00): Ấp Thành Trí, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân