Điện lực thành phố Vĩnh Long

11/4/2021 (8h00-11h30): Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

11/4/2021 (8h00-11h30; 11h30-17h00): Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

11/4/2021 (11h30-17h00): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

13/4/2021 (7h30-16h00): Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

13/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

13/4/2021 (14h20-15h20): Ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

13/4/2021 (15h50-17h00): Khóm Tân Quới Đông, Trường An, TP Vĩnh Long

14/4/2021 (8h00-9h40; 10h00-11h30; 13h00-15h20; 15h30-17h00): Đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long

14/4/2021 (15h30-17h00): Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

15/4/2021 (8h00-9h30; 9h40-11h30): Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long

15/4/2021 (13h00-14h20): Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

15/4/2021 (14h30-17h00): KV chợ Vĩnh Long, phường 1, TP Vĩnh Long

16/4/2021 (8h00-17h00): Lộ Bờ Gòn từ cầu Ngã Cại đến khu TT QK 9, phường 9, TP Vĩnh Long

16/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Tân Hưng từ Cây Xăng Tân Vạn Lợi đến Chợ Cầu Đôi, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

16/4/2021 (8h00-11h00): Khu làm việc của NMXX Hoàng Minh, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

16/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

10/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 2, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

11/4/2021 (8h00-13h00): Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

16/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Mỹ Phú 2, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

16/4/2021 (13h00-16h30): Ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

11/4/2021 (7h00-16h00): Ấp Mỹ Lợi, một phần ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà; Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

12/4/2021 (8h00-10h00): Khóm 2, 3 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

12/4/2021 (10h00-12h00): Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An; Khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh

14/4/2021 (8h00-10h00): Khóm Đông Thuận, Đông Bình, phường Đông Thuận; Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, TX Bình Minh

14/4/2021 (10h10-11h40): Khóm Đông Bình B, Đông Bình A, Đông An, Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

15/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Thuận Phú A, Thuận Thới, Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

16/4/2021 (8h00-10h00; 10h10-12h10): Khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

16/4/2021 (8h00-12h00): Ấp Phú Trường, Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

16/4/2021 (12h00-16h00): Ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

12/4/2021 (9h00-11h00): Ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm.

12/4/2021 (13h00-15h00): Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

13/4/2021 (8h30-9h30): Ấp Cái Dứa, Thái An, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

13/4/2021 (9h45-10h45): Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện. Ấp Thanh Tân, xã Thanh Bình

13/4/2021 (11h00-12h00): Ấp Bình Lương, Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.

13/4/2021 (13h00-14h00): Ấp Phước Lý Nhất, Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

13/4/2021 (14h15-15h15): Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

13/4/2021 (14h30-16h30): Ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.

14/4/2021 (10h00-17h00): Ấp Hiếu Nhân, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm.

16/4/2021 (8h00-9h30): Ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm.

16/4/2021 (8h30-17h00): Ấp Mướp Sát, Rạch Ngay, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm.

16/4/2021 (10h00-11h30; 13h00-14h30): Ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

16/4/2021 (13h00-14h30; 15h00-16h30): Ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

13/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh. Ấp An Thạnh, An Thành, xã An Bình. Ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ.

14/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ.

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Tân xã Lộc Hòa. Ấp Long Thuận A xã Long Phước huyện Long Hồ.

16/4/2021 (7h00-17h00): Một phần khóm 1 thị trấn Long Hồ, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

11/4/2021 (7h00-16h00): Xã An Phước, Chánh An, Tân An Hội, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít (từ cầu Thủy Thuận đến phà Chánh An, cầu Tân Qui và đến nghĩa trang huyện Mang Thít)

13/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Hòa Mỹ 2 trụ 475CC/81/15/7 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Hòa Mỹ 1 trụ 475CC/81/14 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Hòa Mỹ 3 trụ 475CC/81/15/2/6 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Sáu Mun trụ 475CC/81/15/12 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm An Hương 2B trụ 475CC/91 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Mỹ Hương 1 trụ 475CC/96 - tuyến 475 Cổ Chiên

13/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm An Hương 3 trụ 475CC/100 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Khu giãn dân 1 trụ 475CC/121/2 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Năm Chơn trụ 475CC/101/12/6 - tuyến 475 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Tám Mậu 1 trụ 475CC/101/28 - tuyến 475 Cổ Chiên

15/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Tân Qui 2-1 trụ 473CC/231/10 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Tân Qui 2-2 trụ 473CC/231/18 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Tân Qui 2-3 trụ 473CC/231/33 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Năm Xiên trụ 473CC/215/46 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Thanh Bình 2 trụ 473CC/226/32 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Phước Thới A4 trụ 473CC/227 - tuyến 473 Cổ Chiên

15/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Hai Quang 1 trụ 473CC/189/2/9 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm An Hội 2 trụ 473CC/258 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm An Hội 1 trụ 473CC/272 - tuyến 473 Cổ Chiên. Đường dây hạ thế trạm Tân Lập trụ 473CC/273/7 - tuyến 473 Cổ Chiên

16/4/2021 (7h00-12h00): Xã Hòa Tịnh, một phần xã Mỹ An, Nhơn Phú, huyện Mang Thít