Điện lực thành phố Vĩnh Long

17/4/2021 (7h00-17h00): Từ vòng xoay Trường An đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

17/4/2021 (8h00-15h00): Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

17/4/2021 (9h00-16h30): Khu làm việc KP Hoa Lan, đường Nguyễn Văn Đáng, phường 8 TP Vĩnh Long

18/4/2021 (7h30-16h00): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

19/4/2021 (7h30-16h00): Đường Trần Phú từ Trường tiểu học Trần Quốc Toản đến cầu Chợ Cua; hẻm Lò Rèn, phường 4, TP Vĩnh Long

20/4/2021 (7h30-16h00): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Long, Hòa Hưng, Lộc Hưng, Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

22/4/2021 (7h30-12h00; 7h30-16h30): Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

22/4/2021 (8h00-9h00): Đường Lộ Bờ Gòn, phường 9, TP Vĩnh Long

22/4/2021 (8h00-9h30): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

22/4/2021 (9h20-10h20; 13h00-14h00; 14h20-15h20): Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

22/4/2021 (10h00-11h30): Khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

22/4/2021 (10h30-11h30): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

22/4/2021 (13h00-14h40; 15h00-17h00): Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/4/2021 (15h40-17h00): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

23/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

20/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

23/4/2021 (7h30-16h00): Ấp Mỹ Thạnh B, xã Lục Sĩ, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

19/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

23/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Hòa Phong, ấp 4, ấp 9, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

17/4/2021 (8h00-12h00): Ấp Mỹ Phước, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh

17/4/2021 (12h00-16h00): Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh

19/4/2021 (8h00-9h30; 9h30-16h30): Ấp Phú Ninh, Phú An, Phú Trường, xã Song Phú, Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/4/2021 (8h00-13h00): Ấp Thuận Phú B, Thuận Phú C, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

19/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

20/4/2021 (8h00-17h00): Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

19/4/2021 (9h00-11h00): Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

19/4/2021 (12h30-14h30): Ấp An Lạc 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

19/4/2021 (15h00-17h00): Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

20/4/2021 (8h00-9h00): Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn; Ấp Phong Thới, xã Thị Trấn, huyện Vũng Liêm

20/4/2021 (9h30-10h30): Ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành; Ấp 4 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

20/4/2021 (11h00-12h00): Ấp Hiếu Xuân Tây xã Hiếu Thành; Ấp 2 xã Tân Quới Trung huyện Vũng Liêm

22/4/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Ấp Một xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

22/4/2021 (13h00-14h30; 15h00-16h30): Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

23/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

18/4/2021 (7h00-11h00): Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

19/4/2021 (7h30-16h30): Ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

20/4/2021 (14h30-16h30): Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

23/4/2021 (8h00-9h00): Trạm XX Thanh Phong trụ L44/T114/1 - tuyến 474 Vũng Liêm

23/4/2021 (8h00-9h30): Trạm XX Hiệp Phát trụ V48/T71/T6/T2/2 - tuyến 479 Phước Hòa

23/4/2021 (9h30-10h30): Trạm Gạch Ngói Văn Út trụ L42/P244/P34/T52/1A - tuyến 477 Cổ Chiên

23/4/2021 (9h45-11h30): Trạm Trường Trung học y tế Vĩnh Long trụ L42/P302/3- tuyến 479 Phước Hòa

23/4/2021 (10h45-11h30): Trạm Gạch Ngói Văn Tam trụ L42/P244/P34/T55/1 - tuyến 477 Cổ Chiên

23/4/2021 (13h00-14h15): Trạm Gạch Ngói Văn Dũng trụ L42/P244/P34/T52/2 - tuyến 477 Cổ Chiên

23/4/2021 (13h00-14h30): Trạm Chùa Tiên Châu trụ V42/P128/P1/T44/T20/9 - tuyến 472 Vĩnh Long

23/4/2021 (14h30-15h45): Trạm XX Văn Hèn trụ L42/P244/P82/3- tuyến 477 Cổ Chiên

23/4/2021 (15h00-17h00): Trạm Bao bì Phương Hiền trụ V42/P128/P1/T118/P28A/1 - tuyến 472 Vĩnh Long

23/4/2021 (16h00-17h00): Trạm XX Ngọc Huệ trụ V48/T32/P32/P46/1 - tuyến 478 Vĩnh Long

Điện lực Mang Thít

17/4/2021 (7h00-11h00): Xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít (từ đầu lộ Hàn Thôn đến cầu Bà Nữ)

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Cầu Số 1 trụ 473CC/189/26 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Tân Hòa 2 trụ 473CC/189/11/13 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Tân Hòa 1 trụ 473CC/189/11/12 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Hai Quang trụ 473CC/189/11/3 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Tân Long 2 trụ L42/138/13 - tuyến 472 Vũng Liêm

19/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Đồng Bé 3 trụ L42/138/35 - tuyến 472 Vũng Liêm

19/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Thượng 1A trụ 473CC/160/15/17 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Thới C1 trụ 473CC/144/19/1 - tuyến 473 Cổ Chiên

19/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Tường A1 trụ 473CC/154 - tuyến 473 Cổ Chiên

20/4/2021 (8h00-15h00): Ấp An Hội 1, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

20/4/2021 (10h00-13h00): Ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Mỹ Hạnh trụ 471CC/117/66 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Phước An trụ 471CC/173/49/15 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Định Thới 3 trụ 471CC/55 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Cây Cầu Tràm 1 trụ 471CC/82/20 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Bảy Rẽ trụ 471CC/117/23/13 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (8h30-12h30): Đường dây hạ thế trạm Định Thới 1 trụ 471CC/47 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Chánh An 6 trụ 471CC/117/69 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Chánh An 3 trụ 471CC/173/39 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm An Hòa B trụ 471CC/173/28/14 - tuyến 471 Cổ Chiên

22/4/2021 (11h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm An Hòa A trụ 471CC/173/25/3 - tuyến 471 Cổ Chiên