Điện lực thành phố Vĩnh Long

4/5/2021 (8h00-17h00): Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long. Khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. 

4/5/2021 (8h30-10h00): Khu làm việc của Công ty TNHH MTV Hoàng An Cửu Long, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

4/5/2021 (10h00-11h30): Khu làm việc của Công ty Hoàng An Cửu Long, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

4/5/2021 (13h00-14h00): Khu làm việc của Công ty DNTN Tân Vĩnh Hưng, đường 14/9 phường 5, TP Vĩnh Long

4/5/2021 (15h00-16h00): Khu làm việc của Nhà hàng Hương Sen, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

5/5/2021 (7h00-16h30): Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

5/5/2021 (8h00-9h30): Khu làm việc của Mê Kông, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

5/5/2021 (8h00-16h30): Khu vực ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

5/5/2021 (10h00-11h30): Khu làm việc của Bê tông Trường Thịnh, khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long

5/5/2021 (13h00-14h00): Khu làm việc của KDL Trường Huy, khóm Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long

5/5/2021 (15h00-16h00): Khu làm việc của Trường Tài chính, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long

6/5/2021 (7h00-16h30): Khu vực khóm Tân Hưng, Tân Phú, Tân Nhơn Quới, Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

6/5/2021 (8h00-12h30): Khu vực khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

6/5/2021 (8h30-10h30): Khu làm việc của Phát triển kỹ thuật, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

6/5/2021 (13h00-14h00): Khu làm việc của TT Y tế dự phòng, đường Hùng Vương, phường 1, TP Vĩnh Long

6/5/2021 (14h00-17h00): Khu vực ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

6/5/2021 (15h00-16h00): Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

7/5/2021 (8h00-17h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

9/5/2021 (7h00-17h00): Đường Xóm Chài, phường 2; Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

9/5/2021 (7h00-17h00): Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Đường Chừa đến bến xe Mới, phường 8, đường Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Văn Lậu, K3-P8, K4-P8 từ cầu Tân Hữu Mới đến cầu Vàm, phường 8, TP Vĩnh Long. Phía tay trái từ cầu Tân Hữu đường Nguyễn Huệ đến ngã 3 Cần Thơ, phường 2, một phần hẻm 130, một phần lô 2 Nguyễn Huệ, một phần hẻm Xóm Chày, phường 2, TP Vĩnh Long. Phía tay phải đường Phạm Hùng từ cầu Bình Lữ đến vòng xoay Trường An, phường 9, một phần phường Trường An, Khu vượt lũ Trường An, khu TĐC Trường An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

9/5/2021 (8h00-17h00): Xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

6/5/2021 (8h30-16h00): Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Vũng Liêm.

Điện Lực Tam Bình

4/5/2021 (8h00-14h00): Ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

5/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 9 xã Tân Lộc; Ấp 4 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

6/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 2 xã Phú Lộc; Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

7/5/2021 (8h00-17h00): Ấp 6B xã Long Phú, huyện Tam Bình

7/5/2021 (13h00-16h00): Ấp Phú Thọ, xã Tân Phú; Ấp Phú Trường Yên, Phú Hữu Yên, xã Song Phú; Ấp 6B, Phú Sơn B, xã Long Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

4/5/2021 (7h30-16h30): Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

4/5/2021 (8h00-9h30): Ấp Đông Bình C, xã Đông Bình; Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

4/5/2021 (9h30-10h30; 10h30-12h00): Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

5/5/2021 (8h00-9h30): Ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

5/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Đông Bình B, Đông Bình C, xã Đông Bình; Khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

5/5/2021 (10h30-12h00): Khóm 5 phường Cái Vồn; Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX Bình Minh

6/5/2021 (7h00-16h00): Khóm Đông An, khóm Đông Bình, khóm Đông Bình A, khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

6/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình; Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh

6/5/2021 (8h00-15h00): Ấp Mỹ Khánh, Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2; Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

6/5/2021 (13h00-15h00): Khóm Đông Thuận, khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

9/5/2021 (6h00-11h00): Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Phước, Mỹ An, Mỹ Thới, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh; Một phần ấp Đông Hậu, Đông Lợi, xã Đông Bình, TX Bình Minh; Một phần khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

4/5/2021 (8h00-9h00): Ấp An Phước, xã Trung An; Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm.

4/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành; Ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

4/5/2021 (11h00-12h00): Ấp Hiếu Thảo, xã Hiếu Nghĩa; Ấp Trung Hòa, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

5/5/2021 (8h30-11h30; 13h00-16h00): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

6/5/2021 (8h30-11h30): Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

6/5/2021 (13h00-16h00): Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm.

7/5/2021 (8h30-17h00): Ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

4/5/2021 (8h00-12h00): Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

4/5/2021 (12h00-17h00): Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

5/5/2021 (9h00-13h00): Ấp Phú Hòa 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

7/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 3 xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình

7/5/2021 (8h00-16h00): Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

8/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 3 xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Tân

8/5/2021 (8h00-11h00): Xã Tân Bình, thị trấn Tân Quới, ấp Tân Qui, Tân Biên, Tân Cương, Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

8/5/2021 (11h00-15h00): Khóm Tân Thuận, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân