Điện lực thành phố Vĩnh Long

10/5/2021 (8h00-17h00): Đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long

12/5/2021 (8h00-13h00): Ấp Phú Hưng, ấp Lộc Hưng, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

12/5/2021 (17h00-17h30): Một phần xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

13/5/2021 (8h00-9h30): Đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP Vĩnh Long

13/5/2021 (9h50-11h30): Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

13/5/2021 (13h00-15h00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

13/5/2021 (15h30-17h00): Ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình

16/5/2021 (7h30-16h30): Từ vòng xoay Trường An đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

Điện lực Tam Bình

10/5/2021 (8h00-14h00): Ấp An Hòa A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình. Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình

12/5/2021 (8h00-17h00): Xã Tân Lộc, Hậu Lộc, huyện Tam Bình

14/5/2021 (8h00-17h00): Ấp 9 xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

10/5/2021 (8h00-9h00): Ấp Thuận Tân, Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Khóm 5 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

10/5/2021 (9h00-11h00): Ấp Thuận Thới, Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Khóm 5 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

10/5/2021 (11h00-12h00): Ấp Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh; Khóm 5 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

11/5/2021 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

11/5/2021 (10h00-11h00; 11h00-12h00): Ấp Hoá Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

12/5/2021 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

12/5/2021 (10h00-11h00; 11h00-12h00): Ấp Thuận Thành B, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

10/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Thới, ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

10/5/2021 (8h30-11h30): Ấp 3 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm.

10/5/2021 (13h00-16h00): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm.

11/5/2021 (8h00-9h00): Ấp An Phước, ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm.

11/5/2021 (9h30-10h30; 11h00-12h00): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

11/5/2021 (9h30-10h30; 11h00-12h00): Ấp Trung Hòa, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

12/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

12/5/2021 (8h30-17h00): Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm. 

13/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Thông Lưu, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

13/5/2021 (8h30-9h30): Trạm Đại Phát 3 trụ V42/P128/P1/T14A/1 - tuyến 472 Vĩnh Long. Trạm XD Trường Tiến trụ L42/T291A/1 - tuyến 479 Phước Hòa

13/5/2021 (10h00-11h00): Trạm Cơ khí Tâm Long Hồ trụ L42/P229/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. Trạm Bưu điện An Bình trụ V42/P128/P1/T44/P11A/1 - tuyến 472 Vĩnh Long

13/5/2021 (13h00-14h00): Trạm Bưu điện Hòa Ninh trụ V42/P128/P1/120 - tuyến 472 Vĩnh Long. Trạm Công ty TNHH MTV Tân Phát trụ V48/T71/T20A/1 - tuyến 479 Phước Hòa

13/5/2021 (14h30-15h30): Trạm VLXD Thanh Phong trụ V42/P128/P1/T118/T19/1 - tuyến 472 Vĩnh Long. Trạm XX Quốc Tiến trụ V48/T71/T13/T2B/1 - tuyến 479 Phước Hòa

13/5/2021 (16h00-17h00): Trạm Chín Bon trụ V42/P128/P1/P150/1B- tuyến 472 Vĩnh Long. Trạm XX Phong Phú 2 trụ V48/T71/T6/4 - tuyến 479 Phước Hòa

14/5/2021 (8h00-9h30): Trạm XD Cầu Mới trụ L42/P72/4 - tuyến 472 Vũng Liêm. Trạm Cơ sở Nhựa Tốt - tuyến 479 Phước Hòa

14/5/2021 (10h00-11h30): Trạm CN Quốc phòng trụ L42/P81/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. Trạm Cơ sở nhựa Hồng Loan - tuyến 479 Phước Hòa

14/5/2021 (13h00-14h30): Trạm Nguyễn Minh trụ L42/P294/1 - tuyến 479 Phước Hòa

14/5/2021 (13h30-16h30): Trạm Bưu điện Long Hồ trụ L42/P244/P3/1A - tuyến 479 Phước Hòa

14/5/2021 (15h00-17h00): Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ