Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/5/2021 (7h10-7h30; 17h00-17h20): Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

18/5/2021 (8h00-17h00): Đường Lộ Bờ Gòn từ cầu Ngã Cạy đến chợ Phường 9, TP Vĩnh Long

19/5/2021 (8h00-12h30): Khu dịch vụ Hòa Phú, Lô A, Khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

20/5/2021 (8h00-9h00): Đường Lộ Bờ Gòn, phường 9, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (8h00-9h00): Phía tay phải đường Phạm Thái Bường từ ngã 4 Nguyễn Văn Thiệt và Phạm Thái Bường đến Trường THPT Vĩnh Long, phường 4, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (9h10-10h10): Chung cư 4 tầng đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (9h20-10h20): Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/5/2021 (10h20-11h30): Đường Phạm Thái Bường từ cầu Phạm Thái Bường đến Trường mầm non Mai Linh, đường Lò Rèn, phường 4, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (10h40-11h40): Ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/5/2021 (13h00-14h00): Phía tay phải đường Đinh Tiên Hoàng từ hẻm 144 đến Trường THPT Nguyễn Thông, phường 8, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (13h30-15h00): Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/5/2021 (14h10-15h10): Phía tay phải đường Đinh Tiên Hoàng từ hẻm 144 đến Trường THPT Nguyễn Thông, phường 8, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (15h20-16h20): Đường Mâu Thân từ Khách sạn Tài Nguyên đến Trường tiểu học Lê Lợi, phường 3, TP Vĩnh Long

20/5/2021 (15h30-16h30): Ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

21/5/2021 (8h00-11h30): KDC Hưng Thịnh Đức, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

21/5/2021 (14h00-17h00): Ấp Long Hưng, Thanh Hưng, Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

21/5/2021 (8h30-10h30): Ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

18/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 3, Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

18/5/2021 (8h00-14h00): Ấp Tường Lễ, Tường Nhơn A, Tường Nhơn B, Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

18/5/2021 (8h00-14h00): Ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

19/5/2021 (8h00-17h00): Ấp An Thạnh A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

20/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 6, 10, 10B, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

20/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

20/5/2021 (8h00-14h00): Ấp 2, 7, Hòa An, Cái Cui, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

21/5/2021 (8h00-16h00): Xã Hòa Thạnh, Hòa Hiệp, Hòa Lộc; Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

17/5/2021 (8h00-9h30): Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

17/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

17/5/2021 (10h30-12h00): Ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

18/5/2021 (14h00-17h00): Ấp Thuận Phú A, Thuận Phú B, Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

19/5/2021 (8h00-9h30): Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/5/2021 (10h30-11h30): Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

19/5/2021 (11h30-12h30): Ấp Phú An, Phú Bình, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

18/5/2021 (8h00-9h00): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành; Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

18/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa; Ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

18/5/2021 (11h00-12h00): Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành; Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

19/5/2021 (8h00-9h30): Ấp 2 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

19/5/2021 (10h00-11h30): Ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

19/5/2021 (13h00-14h30): Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

19/5/2021 (15h00-16h30): Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

21/5/2021 (8h00-9h30): Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

21/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Quang Huy, Quang Phú, xã Hiếu Phụng; Ấp Đập Sậy, ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

21/5/2021 (10h00-11h30): Ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

21/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

18/5/2021 (8h00-10h30): Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

18/5/2021 (10h00-13h00): Ấp Long Hòa, Long Hòa 1, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

18/5/2021 (11h30-14h00): Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

20/5/2021 (8h00-11h00): Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

20/5/2021 (11h00-12h00): Ấp An Thuận, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

20/5/2021 (11h00-17h00): Ấp Long Thuận A, xã Long Phước; Khóm 6 thị trấn, huyện Long Hồ

21/5/2021 (8h00-9h00): Ấp An Phú, Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ

21/5/2021 (9h30-13h00): Ấp An Phú A, xã Long An; Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

Điện lực Mang Thít

17/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phú Quới 1 trụ 473CC/82/10 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

17/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phú Quới 2 trụ 473CC/95/17/3 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

17/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phú Hòa 3 trụ 475CC/28/25 - tuyến 475 Cổ Chiên ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

17/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Ba Truyền trụ 475CC/28/28/18 - tuyến 475 Cổ Chiên ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

17/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phú Thuận 3 trụ 475CC/28/26/14 - tuyến 475 Cổ Chiên ấp Phú Thuận, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

19/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 1 trụ 473CC/71 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Chợ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

19/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Thới A trụ 473CC/115/9 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

19/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú 2 trụ 473CC/64 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

19/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm An Hòa trụ 471CC/117/101 - tuyến 471 Cổ Chiên ấp Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít

19/5/2021 (8h00-15h00): Đường dây hạ thế trạm Phước Chí A trụ 473CC/129 - tuyến 473 Cổ Chiên ấp Phước Chí, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

21/5/2021 (9h00-14h00): Ấp Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

17/5/2021 (8h30-11h00): Xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Ấp Thành Đức, Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

20/5/2021 (8h00-13h00): Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

21/5/2021 (8h00-11h00): Ấp Thành Thuận, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

21/5/2021 (8h00-12h00): Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân