Điện lực Trà Ôn 

25/5/2021 (8:30 - 14:00): Trạm HT Cấp nước tập trung xã Thiện Mỹ

26/5/2021 (8:30 - 11:30): Trạm Mương Điều 1: ấp Mương Điều, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

26/5/2021 (13:00 - 15:30): Trạm Thiện Mỹ 4: ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

27/5/2021 (8:00 - 15:30): Khu 4 thị trấn Trà Ôn; Ấp Mỹ Lợi, Bang Chang, Tích Khánh, Đục Dong, xã Thiện Mỹ ; Ấp Tích Phước, Tích Khánh, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

27/5/2021 (8:30 - 14:00): Trạm NMN Xuân Hiệp

28/5/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Tích Lộc, Tích Phú, Gò Chanh, Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

28/5/2021 (8:00 - 9:30): Khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

28/5/2021 (10:00 - 11:30): Khu 1 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

28/5/2021 (12:00 - 13:30): Khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

25/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Đông Hậu, Đông Phú, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

25/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Mỹ An, An Thạnh A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

25/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Đại Thọ, Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

26/5/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

27/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp Nhất, Bình Ninh, An Phong, Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

27/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp An Phú Tân, An Hòa A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

28/5/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Bình Hòa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

28/5/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/5/2021 (9:30 - 10:10): Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/5/2021 (10:10 - 10:50): Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/5/2021 (10:50 - 11:30): Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/5/2021 (11:30 - 12:20): Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

26/5/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

26/5/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

26/5/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Mỹ Phước 2, Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

25/5/2021 (9:00 - 17:00): Ấp Xuân Minh 1, Xuân Minh 2, Tân Xuân, Phước Lộc, Xuân Lộc, Trung Trạch, xã Trung Thành - huyện Vũng Liêm

28/5/2021 (8:30 - 17:00): Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

24/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Thuận B, xã Long phước, huyện Long Hồ

26/5/2021 (8:00 - 9:30): Trạm May Dung Hạnh trụ L42/P78/1 - tuyến 472 Vũng Liêm

26/5/2021 (10:00 - 11:30): Trạm Tân Nghĩa Thành trụ L42/P196/T5/1 - tuyến 472 Vũng Liêm

26/5/2021 (13:00 - 14:30): Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

26/5/2021 (15:00 - 17:00): Trạm XX Công Thành trụ V48/T71/T18/4 - tuyến 479 Phước Hòa

27/5/2021 (8:00 - 9:30): Trạm Vinh Sang trụ V42/P128/P1/T44/P7/T14/P7/7 - tuyến 472 Vĩnh Long

27/5/2021 (10:00 - 11:30): Trạm DNTN Hồng Hương trụ V42/P128/P1/P13/P3/1 - tuyến 472 Vĩnh Long

27/5/2021 (13:00 - 14:30): Trạm XX Thanh Liêm trụ V49/P127/P45/1 - tuyến 479 Vĩnh Long

27/5/2021 (15:00 - 17:00): Trạm Công ty TNHH Cao Phong trụ L42/P278/1 - tuyến 479 Phước Hòa

28/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

28/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

29/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

25/5/2021 (9:00 - 12:00): Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

28/5/2021 (8:00 - 16:00): Khóm 4 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

30/5/2021 (7:00 - 16:00): Ấp Tân Hiệp, Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

24/5/2021 (8:30 - 9:00): Ấp Thành Hậu, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

24/5/2021 (9:30 - 10:00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

24/5/2021 (10:30 - 11:00): Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

24/5/2021 (11:00 - 11:30): Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

24/5/2021 (11:30 - 12:00): Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

25/5/2021 (7:30 - 17:00): Xã Tân Bình, Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

26/5/2021 (8:30 - 9:00): Ấp An Thành, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân

26/5/2021 (9:30 - 10:00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Ấp Thành Tiến, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

26/5/2021 (10:00 - 11:00): Ấp Thành Tiến, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

26/5/2021 (10:30 - 11:00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

26/5/2021 (11:30 - 12:00): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

27/5/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Thành Sơn, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Ấp Tân Qui, xã Tân Bình; Ấp Tân Cương, Tân Biên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân