Điện lực thành phố Vĩnh Long

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Khóm Tân Hưng, phường 8, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (8:00 - 8:50): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (8:00 - 9:30): Khu làm việc Trường CN Kỹ Thuật, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (9:00 - 9:50): Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (9:20 - 10:20): Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

13/7/2021 (9:50 - 10:40): Khu làm việc Thuận Thiên 1, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

13/7/2021 (10:00 - 10:50): Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (10:40 - 11:30): Khu làm việc Thuận Thiên 3, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

13/7/2021 (10:40 - 11:40): Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

13/7/2021 (13:00 - 13:50): Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (13:00 - 14:00): Khu làm việc NS Thiên Long, ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

13/7/2021 (13:40 - 14:30): Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

13/7/2021 (14:00 - 14:50): Khóm Tân Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (14:50 - 15:40): Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

13/7/2021 (15:00 - 16:00): Khu làm việc của 250kVA Chì Cá Vĩnh An, ấp Phú Thịnh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

13/7/2021 (16:00 - 16:50): Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

13/7/2021 (16:00 - 17:00): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/7/2021 (8:00 - 8:50): Khóm 3 phường 8, TP Vĩnh Long

14/7/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

14/7/2021 (8:30 - 11:30): Khu làm việc CSBV - QLHC, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

14/7/2021 (9:00 - 9:50): Đường Cà Dâm, khóm 3 phường 8, TP Vĩnh Long

14/7/2021 (10:00 - 10:50): Ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/7/2021 (13:00 - 13:50): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/7/2021 (13:00 - 14:30): Khu làm việc CSGT Đường bộ, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/7/2021 (14:00 - 14:50): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

14/7/2021 (15:00 - 15:50): Khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

14/7/2021 (15:00 - 17:00): Khu làm việc Công ty TNHH XD Duy Phát, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

14/7/2021 (16:00 - 16:50): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

13/7/2021 (8:30 - 13:00): Ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

13/7/2021 (14:00 - 16:30): Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

14/7/2021 (8:30 - 13:00): Ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

14/7/2021 (14:00 - 16:30): Ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

15/7/2021 (9:00 - 12:00): Ấp Kinh Mới, Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Bình Minh

12/7/2021 (8:00 - 9:00): Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

12/7/2021 (9:00 - 10:00): Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

12/7/2021 (10:00 - 11:30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

12/7/2021 (13:30 - 14:30): Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

12/7/2021 (14:30 - 15:30): Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

12/7/2021 (15:30 - 17:00): Ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

13/7/2021 (8:00 - 9:30): Khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

13/7/2021 (9:30 - 11:00): Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

13/7/2021 (13:30 - 15:00): Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

13/7/2021 (15:00 - 16:30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

14/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Phù Ly, Phù Ly 1, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

13/7/2021 (8:30 - 9:00): Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (9:30 - 10:00): Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (9:30 - 10:30): Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (10:30 - 11:00): Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (10:45 - 11:45): Ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (11:15 - 12:15): Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (12:30 - 13:30): Ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (13:00 - 14:00): Ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

13/7/2021 (13:45 - 14:45): Ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

14/7/2021 (8:30 - 12:00): Ấp Xuân Minh 1, Xuân Minh 2, Tân Xuân, Phước Lộc, Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

14/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

16/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Ngã Chánh, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm