Điện lực thành phố Vĩnh Long

21/6/2021 (8:00 - 11:30): Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

21/6/2021 (13:00 - 17:00): Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/6/2021 (8:20 - 9:00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

22/6/2021 (9:30 - 10:10): Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

22/6/2021 (10:40 - 11:30): Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

22/6/2021 (13:00 - 14:00): Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

22/6/2021 (14:30 - 16:00): Khu tái định cư Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Đường Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của Cty DeHues khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của Cty LD Tỷ Xuân, Cty Tỷ Xuân 2 khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của KS Cửu Long, đường Phan Bội Châu, phường 1, TP Vĩnh Long

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của văn phòng UBND tỉnh, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Vĩnh Long

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của Sở Nông nghiệp, TTVH Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

27/6/2021 (8:00 - 17:00): Khu làm việc của Cty Dược Phẩm 2, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

Điện lực Tam Bình

25/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp 6A, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

25/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp 4, ấp 5, ấp Cây Điều, xã Phú Lộc, xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

21/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

22/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Phú Ninh, Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình

23/6/2021 (8:30 - 10:00): Ấp Thuận Nghĩa, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

23/6/2021 (10:00 - 11:30): Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

24/6/2021 (8:30 - 10:00): Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

24/6/2021 (10:00 - 11:30): Ấp Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh

25/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/6/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

25/6/2021 (10:30 - 12:00): Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

25/6/2021 (14:00 - 15:30): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

21/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

21/6/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Trung Hòa, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Rạch Chim, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (9:15 - 10:15): Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (10:00 - 12:00): Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

22/6/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

23/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Rạch Dung, Quang Đức, xã Trung Chánh. Ấp Quang Bình, Quang Hòa, Quang Minh, xã Quới An. huyện Vũng Liêm

23/6/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

23/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Bà Đông, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

23/6/2021 (14:30 - 15:30): Ấp Đức Hòa, Đại Hòa, Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

24/6/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

25/6/2021 (9:00 - 13:00): Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

25/6/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Thanh Tân, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Thuận, Long Thuận A, Phước Ngươn B, Phước Ngươn C, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

25/6/2021 (7:00 - 16:00): Ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

27/6/2021 (7:00 - 16:00): Xã An Phước, Mỹ Phước, huyện Mang Thít (từ trạm 110kV Cổ Chiên đến ngã ba Sông Lưu)

Điện lực Bình Tân

21/6/2021 (8:30 - 9:00): Ấp Thành Hậu, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

21/6/2021 (9:30 - 10:00): Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân. Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

21/6/2021 (10:30 - 11:00): Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

21/6/2021 (11:00 - 11:30): Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

21/6/2021 (11:30 - 12:00): Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

25/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

25/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

25/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Tân An Thạnh, Tân Hưng, Tân Lược; Ấp Tân Thới, Tân Hậu, Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thành Quới, TT Tân Quới, huyện Bình Tân