Điện lực thành phố Vĩnh Long

28/6/2021 (7:30 - 17:00): KV khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

28/6/2021 (8:30 - 9:30): KV khóm 3, phường 3, TP Vĩnh Long

28/6/2021 (10:00 - 11:00): KV ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

28/6/2021 (13:00 - 14:00): KV ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

28/6/2021 (14:30 - 15:30): KV ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

28/6/2021 (16:00 - 17:00): KV ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

29/6/2021 (7:30 - 17:00): KV ấp Phước Hiệp, An Hiệp, KDC An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

29/6/2021 (8:30 - 9:20): Khu làm việc Nước đá phường 4, đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

29/6/2021 (9:20 - 10:10): Khu làm việc Nước đá Minh Hà, đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

29/6/2021 (10:20 - 11:10): Khu làm việc NM XX Vạn Phước, đường Trần Phú phường 4 TP Vĩnh Long

29/6/2021 (11:00 - 17:00): KV ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

29/6/2021 (13:30 - 14:30): Khu làm việc của Lò giết mổ gia cầm - Tăng Quốc Thắng, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

29/6/2021 (15:00 - 16:00): Khu làm việc của HKD Suối Mơ, đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long

30/6/2021 (7:30 - 17:00): KV ấp Phú Long, Hòa Hưng, Lộc Hưng, Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

30/6/2021 (8:30 - 9:30): Khu làm việc của Trường ĐH SP Kỹ thuật 4, đường Nguyễn Huệ, phường 5

30/6/2021 (10:00 - 11:00): Khu làm việc TĐ Điện tử, đường Trưng Nữ Vương phường 1, TP Vĩnh Long

30/6/2021 (13:00 - 14:00): Khu làm việc của Cần Thơ Automax, khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

30/6/2021 (14:30 - 15:30): Khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

30/6/2021 (16:00 - 17:00): Khu làm việc của Phế liệu Kiên Cường, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

2/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

2/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

2/7/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

2/7/2021 (11:00 - 17:00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

2/7/2021 (13:00 - 16:00): Đường 2/9, phường 1, TP Vĩnh Long

3/7/2021 (7:30 - 11:30): Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

3/7/2021 (8:00 - 11:00): Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

2/7/2021 (9:00 - 10:00): Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ. Khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

2/7/2021 (11:00 - 13:00): Khu 2, khu 3 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

2/7/2021 (14:00 - 16:00): Khu 4 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

29/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

28/6/2021 (8:00 - 11:00): Khóm 2, 3 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

28/6/2021 (13:00 - 17:00): Khóm Đông Thuận, Đông An, Đông Bình, Đông Bình A, Đông Bình B, phường Đông Thuận; ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, TX Bình Minh

29/6/2021 (7:00 - 11:00): Xã Thuận An , TX Bình Minh

29/6/2021 (8:00 - 9:00): Xã Thuận An, TX Bình Minh

29/6/2021 (9:00 - 10:30): Phường Thành Phước, TX Bình Minh

29/6/2021 (10:30 - 11:30): Phường Cái Vồn, TX Bình Minh

29/6/2021 (13:30 - 14:30): Xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

29/6/2021 (14:30 - 15:30): Xã Mỹ Hòa, TX Bình minh

29/6/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Song Hợp Lực thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

30/6/2021 (8:00 - 9:00): Khóm 1 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

30/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Phú Hòa, Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

30/6/2021 (9:00 - 10:00): Khóm 1 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

30/6/2021 (10:00 - 11:00): Ấp Thuận Thành, Thuận Thới, Thuận Thành A, xã Thuận An, TX Bình Minh

30/6/2021 (10:00 - 11:30): Khóm 5 phường Thành Phước. Ấp Thuận Tân, Thuận Tân A, xã Thuận An, TX Bình Minh

1/7/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Đông Hưng 2, Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

1/7/2021 (8:30 - 10:00): Khóm 2, khóm 3 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

1/7/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Đông Hưng 1, Hóa Thành 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

1/7/2021 (10:00 - 11:00): Khóm 5 phường Cái Vồn. Ấp Thuận Tân A, Thuận Thới, xã Thuận An, TX Bình Minh

1/7/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh

2/7/2021 (8:30 - 16:30): Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

2/7/2021 (10:00 - 17:00): Ấp Hiệp Trường, Quang Hòa, Quang Minh, xã Quới An. Toàn xã Trung Hiệp và xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

29/6/2021 (7:00 - 11:30): Một phần xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

29/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Hòa Quí, Hòa Phú, Hòa Lợi, Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

3/7/2021 (7:00 - 11:00): Khóm 1 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

3/7/2021 (9:00 - 15:00): Ấp An Hòa, xã Chánh An, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

28/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Tân Vĩnh, Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

28/6/2021 (10:30 - 13:00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

28/6/2021 (14:00 - 16:00): Trạm HT Cấp nước Thành Đông 2 (25kVA)

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, ấp Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

30/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

30/6/2021 (10:30 - 13:00): Trạm NMN Tân Thành 2

30/6/2021 (14:00 - 16:00): Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân