Điện lực thành phố Vĩnh Long

9/7/2021 (6:30 - 7:00; 17:00 - 17:20): Phía tay phải từ chợ phường 9 đến cầu Bình Lữ, phường 9, TP Vĩnh Long

9/7/2021 (7:15 - 16:30): Khóm Tân Bình, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Đường Lộ Bờ Gòn từ cầu Ngã Cạy đến chợ phường 9, TP Vĩnh Long

10/7/2021 (7:30 - 17:00): Phía tay trái từ TTBT Xã hội đến cầu Phú An, ấp Phú Long, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ và một phần xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

5/7/2021 (8:30 - 16:30): Ấp Phú Trường, Phú Hoà Yên, xã Song Phú. Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

10/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

5/7/2021 (8:00 - 12:00): Ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

5/7/2021 (9:30 - 10:30): Ấp An Lạc Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

5/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp An Lạc Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

5/7/2021 (14:30 - 15:30): Ấp Quang Hòa, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

9/7/2021 (9:00 - 15:00): Ấp Bà Đông, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

9/7/2021 (10:30 - 12:00): Ấp Đức Hòa, Đại Hòa, Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

10/7/2021 (7:00 - 13:00): Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

10/7/2021 (7:00 - 13:00): Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ

10/7/2021 (7:00 - 16:30): Ấp An Hòa, An Thới, An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

Điện lực Bình Tân

5/7/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân