Điện lực thành phố Vĩnh Long

7/6/2021 (8:30 - 9:20): Khóm 3, phường 8, đường Nguyễn Văn Lâu, TP Vĩnh Long

7/6/2021 (9:30 - 10:20): Khu chung cư 4 Tầng, phường 8, TP Vĩnh Long

7/6/2021 (10:40 - 11:30): KDC phường 8, đường Nguyễn Văn Lâu, TP Vĩnh Long

7/6/2021 (13:00 - 13:50): Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long.

7/6/2021 (14:00 - 14:50): Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

7/6/2021 (15:30 - 17:00): Khu TĐC phường 5, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Vĩnh Long

8/6/2021 (7:30 - 16:30): Khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

8/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

8/6/2021 (10:00 - 11:00): Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

8/6/2021 (13:30 - 14:30): Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

8/6/2021 (15:00 - 16:00): Ấp Long Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

11/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

12/6/2021 (8:00 - 17:00): Từ vòng xoay Trường An đến cầu Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

Điện lực Trà Ôn

11/6/2021 (9:00 - 12:00): Ấp Kinh Mới, Hiệp Thuận, Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Mỹ Phú Tân, Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

7/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp 9 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

9/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

9/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Phú Sơn A, ấp 6B, xã Long Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

7/6/2021 (8:30 - 10:30): Khóm 2, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

7/6/2021 (10:30 - 12:00): Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An; Ấp Đông Bình B, xã Đông Bình; Khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Đông Bình, Đông Bình C, xã Đông Bình; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh An, Thạnh Hòa, Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh. Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

10/6/2021 (8:30 - 9:50): Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, TX Bình Minh

10/6/2021 (9:50 - 11:10): Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, TX Bình Minh

10/6/2021 (11:00 - 12:00): Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX Bình Minh

10/6/2021 (14:00 - 16:00): Khóm 4, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

11/6/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, TX Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

8/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Rạch Chim, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

8/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

8/6/2021 (9:15 - 10:15): Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

8/6/2021 (10:00 - 12:00): Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

8/6/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

8/6/2021 (13:00 - 14:00): Ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm.

8/6/2021 (14:30 - 15:30): Huyện đội Vũng Liêm

8/6/2021 (16:00 - 17:00): Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

11/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Phong Thới, Thị Trấn, huyện Vũng Liêm

11/6/2021 (9:00 - 17:00): Ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

11/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Phong Thới, Thị Trấn, huyện Vũng Liêm.

Điện lực Long Hồ

8/6/2021 (7:30 - 9:00): Một phần ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

8/6/2021 (9:30 - 11:00): Một phần ấp Bà Lang, xã Long An, huyện Long Hồ.

9/6/2021 (6:30 - 17:00): Một phần xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

9/6/2021 (6:30 - 7:00): Một phần xã Đồng Phú, xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.

9/6/2021 (17:00 - 17:20): Một phần xã Đồng Phú, xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

11/6/2021 (8:00 - 15:00): Đường dây hạ thế trạm Thân Bình 1 trụ 473CC/210 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

11/6/2021 (8:00 - 15:00): Đường dây hạ thế trạm Tân Bình trụ 473CC/190/3 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Tân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

11/6/2021 (8:00 - 15:00): Đường dây hạ thế trạm Thân Bình trụ 473CC/203 - tuyến 473 Cổ Chiên, ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít

Điện lực Bình Tân

7/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Thành Quí, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

7/6/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Thành Quí, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

7/6/2021 (11:00 - 12:00): Ấp Thành Sơn, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

7/6/2021 (13:00 - 14:00): Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

9/6/2021 (8:30 - 9:00): Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Ấp Thành Hậu, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

9/6/2021 (9:30 - 10:00): Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân. Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

9/6/2021 (10:30 - 11:00): Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

9/6/2021 (11:00 - 11:30): Ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

9/6/2021 (11:30 - 12:00): Ấp Tân Qui, xã Tân Bình Thạnh, huyện Bình Tân