Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

5/7/2023

8:00 - 11:00

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều

5/7/2023

13:00 - 16:00

KDC 515 từ Cty TNHH Thái Huy đến nhà trọ SV Hồng Quân, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

3/7/2023

8:00 - 15:00

Một phần KV Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

4/7/2023

8:00 - 12:00

Từ cầu CR bé đến trường tiểu học Lê Bình 1, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng

5/7/2023

8:00 - 11:00

Công ty CP ô tô Nam Sông Hậu, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

3/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV 12, KV 15 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

4/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn

4/7/2023

13:00 - 16:30

Một phần KV Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn

5/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. KV Long Thành, Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn

5/7/2023

8:00 - 16:30

Một phần KV Trường Hòa, Trường Hưng, Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

3/7/2023

8:00 - 11:00

Cty CP TS Biển Đông, NTTS Nguyễn Thị Huệ, một phần KV Bà Nhiên, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

5/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

3/7/2023

8:00 - 9:00

Tổ 8, 9 KV Bình Thường B - đường Tô Vĩnh Diện, rạch Cây Gừa, KTĐC Long Tuyền 1, KDC Cái Sơn Hàng Bàng, KV cầu Bà Chúa Kiểu, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

3/7/2023

9:00 - 12:00

Tổ 1, 2 KV Bình Thường B - rạch Mương Khai, phường Long Tuyền; Tổ 8, 9 KV Bình Thường B - đường Tô Vĩnh Diện, phường Long Tuyền; Tổ 3, 4, 5, 6 KV Bình Thường B - rạch Ngã Bát, phường Long Tuyền

3/7/2023

13:00 - 15:00

Tổ 4, 5, 6 KV Bình Thường B - rạch Ngã Bát, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

4/7/2023

8:00 - 8:30

Một phần đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa; phường An Thới, quận Bình Thủy

4/7/2023

8:00 - 9:30

KV rạch Cái Tắc, đường Nguyễn Văn Trường, KV Bình Thường A, Bình Thường B; Rạch Rau Răm, phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ

4/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần đường Trần Quang Diệu từ hẻm 287 đến Cầu Ván, phường An Thới; KDC Bình Nhựt, phường Long Hòa

4/7/2023

8:00 - 11:00

Đường Đinh Công Chánh từ cầu Bình Thủy đường Võ Văn Kiệt đến cầu Bình Thủy, đường CMT8, phường Long Hòa; phường An Thới, quận Bình Thủy

4/7/2023

9:30 - 13:00

Tổ 14 KV Bình Thường A, tổ 1, 12, 13, 14, 16, 17 KV Bình Thường B, rạch Rau Răm, phường Long Tuyền; Tổ 2, 14, 15, 16, 17, 18, 20 KV Bình Thường A, tổ 9, 11, 19 KV Bình Thường B, đường Nguyễn Văn Trường, phường Long Tuyền

4/7/2023

11:00 - 11:30

Một phần đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa; phường An Thới, quận Bình Thủy

5/7/2023

8:00 - 9:00

KV rạch Chanh, phường Long Hòa; KV cầu Rạch Chanh đường Võ Văn Kiệt, Công ty Thảo Vinh, quận Bình Thủy

5/7/2023

9:00 - 12:00

Từ đầu rạch Chanh đến đường Võ Văn Kiệt, KV Bình Yên A - rạch Chanh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

4/7/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh

4/7/2023

13:00 - 15:30

Một phần ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh

5/7/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp Thắng Lợi, Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

5/7/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền

5/7/2023

10:10 - 12:10

Một phần ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền

5/7/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Trường Phú, Trường Phú 1, Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền

5/7/2023

14:50 - 16:30

Một phần ấp Trường Phú, Trường Phú 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

4/7/2023

8:00 - 13:00

Ấp Thới Hòa B, Thới Lộc, Thới Xuân, Thới Bình, Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng; ấp Thới Hòa A, Thới Hiệp A, TT Thới Lai, ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

5/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Trường Tây, xã Trường Thành

5/7/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Trường Tây A, Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

5/7/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

4/7/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ

4/7/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ

4/7/2023

13:00 - 14:30

Một phần xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ

4/7/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ

5/7/2023

8:30 - 16:00

Một phần xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ