Điện lực Ô Môn

12/10/2020 (8h00-9h30): KV Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn

12/10/2020 (10h00-11h30): KV Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn

12/10/2020 (12h00-14h00): KV Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn

13/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KV 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn; Ấp Thới Bình A1 xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

15/10/2020 (8h00-14h00): KV Hòa An A, Hòa Long, phường Thới Hòa; KV Thới Hòa, Thới Hòa B, Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

15/10/2020 (9h00-10h00): Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt

Điện lực Bình Thủy

10/10/2020 (8h00-8h30): Một phần hẻm 164, phường Bùi Hữu Nghĩa

10/10/2020 (8h40-9h10): Một phần đường Nguyễn Thông, phường An Thới

10/10/2020 (9h20-9h40; 9h50-10h20; 10h30-11h00): Một phần KV Bình Nhựt, phường Long Hòa

10/10/2020 (13h00-13h30): Một phần KV Rạch Súc, phường Long Hòa

13/10/2020 (8h00-8h20): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh & hẻm 7A  phường Trà Nóc

13/10/2020 (8h40-9h00): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông

13/10/2020 (9h20-9h30): Một phần đường Phạm Thị Ban, cầu Xẻo Sao, phường Thới An Đông

13/10/2020 (9h50-10h10): Một phần Tỉnh lộ 91B & rạch Xẻo Sao, phường Thới An Đông

13/10/2020 (10h30-10h50): KV cầu Xẻo Sao; một phần đường Phạm Thị Ban, phường Thới An Đông

Điện lực Vĩnh Thạnh

13/10/2020 (9h00-16h30):  Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh

14/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Thạnh Quới 2, xã Thạnh Lộc

15/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Hòa Tây B, xã Hòa Thuận

16/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

Điện lực Phong Điền

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Thuận, Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

15/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Nhơn Phú, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

16/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Long, Tân Long A, Tân Long B, Tân Lợi, Trường Đông A, Trường Đông B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

12/10/2020 (8h00-10h00): DNTN Phước Sang

13/10/2020 (8h00-14h00): Ấp Thới Hòa A, Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

13/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trường Phú, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

14/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai

14/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trường Phú, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

15/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trường Phú, Trường Hưng, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

15/10/2020 (8h30-15h30): Khách hàng XX Quân đoàn 4

16/10/2020 (8h00-14h00): Ấp Đông Hòa, Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

16/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ