Điện lực Ninh Kiều

20/10/2020 (8h00-14h30): Một phần KV TT BV Đa khoa TW, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

23/10/2020 (10h00-13h00): KV rạch Mương Củi, một phần hẻm 12, hẻm 102 đường 3/2, quận Ninh Kiều

Điện lực Cái Răng

20/10/2020 (8h00-15h30): Rạch Bà Vèn, Ngã Bát - KV Thạnh Hưng, Yên Hạ, phường Thường Thạnh

22/10/2020 (8h00-16h00): KV An Phú, An Hưng, phường Phú Thứ

Điện lực Ô Môn

19/10/2020 (8h00-10h00): Một phần KV Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn

19/10/2020 (10h30-12h30): Một phần KV Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn

20/10/2020 (8h00-9h00): Trường Lưu Hữu Phước, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

20/10/2020 (9h00-9h30): Cơ sở Bánh Kẹo Liên Hưng II, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

22/10/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h30): Một phần KV Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn

23/10/2020 (8h00-16h00): KV Thới Hòa, Thới Hòa A, phường Thới An, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

20/10/2020 (9h00-12h00): Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận

20/10/2020 (9h00-12h00): Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc

21/10/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH TM Quốc Trấn

21/10/2020 (9h00-12h00): Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên

21/10/2020 (9h00-11h00): Một phần KV Tân An, phường Thuận Hưng

21/10/2020 (12h00-14h00): Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng

21/10/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH MTV CBLT Hợp Ngọc

23/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KV Thới Hoa 2, phường Thới Thuận

Điện lực Bình Thủy

18/10/2020 (8h00-11h00): Đài DVOR/DME Cần Thơ

18/10/2020 (9h00-11h00): KV Bình Yên, phường Long Hòa; Một phần phường Trà An, quận Bình Thủy

Điện lực Vĩnh Thạnh

20/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh

21/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

22/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

23/10/2020 (9h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh

Điện lực Phong Điền

21/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Nhơn Phú A, Thị Tứ Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

23/10/2020 (8h00-14h00): Ấp Trường Ninh, Trường Thọ A, xã Trường Long; Ấp Nhơn Thọ 2, Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

17/10/2020 (8h00-14h00): Trại chăn nuôi gà Quốc Trung

19/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trường Phú, Trường Hưng, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

20/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai

21/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Thanh Nhung, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai

22/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai

23/10/2020 (8h00-15h00): Ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

21/10/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Thới Hưng

22/10/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Thới Hưng

23/10/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Thới Hưng